(Minghui.org)

תושבת טיאן-ג'ין ג'נג צ'ינג-לאן, שנעצרה ללא עילה חוקית והועמדה למשפט, הועברה בחשאי לכלא. בני משפחתה לא הצליחו למצוא היכן היא, אלא לאחר חודש. כשבנה הגיע לבקרה הוא ראה ששערותיה הלבינו ושהיא צולעת ברגל אחת, ודיבורה היה עילג.

גב' ג'נג נעצרה ב-2 במארס 2016 משום שסירבה לוותר על התרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

עורך הדין שלה ביקר אותה במרכז המעצרים בהה-דונג ב-6 בדצמבר 2016, וגילה כי חרף גילוי עורקים סתומים במוחה, היא לא קיבלה שום טיפול רפואי. כמה שבועות לאחר מכן הוצא נגדה גזר דין של שלוש שנות מאסר.

כשבני משפחתה הלכו למרכז המעצרים במארס 2017 כדי להפקיד עבורה כסף, הם גילו שהיא כבר לא שם. צוות מרכז המעצרים טען שלא ידוע להם לאן נלקחה. עורך הדין שלה לא קיבל כל עדכון מהרשויות כפי הנדרש בחוק.

המשפחה קיבלה שיחת טלפון רק בתחילת אפריל, שבה בישרו להם שיבואו לראותה בכלא הנשים של טיאן-ג'ין, ורק אז הם הבינו שהעבירו אותה לשם חודש קודם לכן.

באמצע אפריל הגיע בנה לכלא הנשים וראה, כאמור, שמצב בריאותה של אמו התדרדר באופן חמור.