(Minghui.org)

150 תומכים חתמו על עצומה המבקשת לשחרר תושבת של מחוז מי-יון שנעצרה ב-2 בינואר 2017 משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

150 תומכים חתמו על עצומה המבקשת לשחרר את שיאה שו-פאנג, הנרדפת בשל אמונתה

גב' שיאה שו-פאנג נעצרה גם לפני כן, ביולי 2015, משום שהגישה תלונה פלילית רשמית נגד הדיקטטור לשעבר של סין ג'יאנג דזה-מין, על כך שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג.

אמנם אז היא שוחררה לאחר שבוע, אולם המשטרה המשיכה להטרידה בביתה בקביעות כדי שהלחץ שמפעילים עליה יביא לכך שהיא תוותר על התרגול בפאלון גונג.

גב' שיאה סירבה בנחישות לשתף פעולה עם המטרה הזאת, משום שאין כל חוק בסין הרואה בפאלון גונג עבירה או פשע. המשטרה בסופו של דבר עצרה אותה שוב בינואר.

אחד מהשוטרים שעצרו אותה טען כי מישהו הלשין עליה שהיא נתנה לו חומרי מידע ביום מסוים, אולם גב' שיאה אמרה שלא נתנה לאיש זה שום חומר מידע ביום הנטען, והיא שמה לב שהמשטרה זייפה די הרבה מהתוכן המוקלט של חקירתה.

אחיה של גב' שיאה, מר שיאה פו-לי, מתרגל גם הוא פאלון גונג. הוא נעצר בחודש אוגוסט 2016 ונשלח לשנה וחצי מאסר. כרגע הוא בכלא, והמשפחה דואגת שגם גב' שיאה תישלח ללא עילה חוקית לכלא בשל אמונתה.