(Minghui.org)

מנהל בכיר של הביטחון הפוליטי האחראי על דיכוי ורדיפה של מתרגלי פאלון גונג באזור סמכותו ניסה למצוא הזדמנות לשוחח עם אחד מחבריי.

המנהל אמר לחברי שהוא לא מצליח לישון היטב, ושהוא חי במתח. הוא אמר שקרא כמה ספרים של פאלון גונג. הוא תהה אם הוא נענש על המעשים שעשה.

"אחרי שדיברתי עם עמיתיי לעבודה", הוא אמר, "נוכחתי שהרבה מהם סובלים מאותם סימפטומים".

חברי דחק בו להפסיק להשתתף ברדיפה נגד המתרגלים.

"אבל אני צריך את העבודה הזאת", טען המנהל, "אולי אבקש העברה".

מתרגלת פאלון גונג אחרת סיפרה לי על משהו דומה שנתקלה בו. אותה מתרגלת נעצרה עשרות פעמים. הקפטן של אגף ביטחון הפנים באזור שלה היה תוקפני מאוד ברדיפת מתרגלי הפאלון גונג. שמו הופיע אפילו ברשימה באתר מינג-הווי שבה נרשמו הרודפים הגרועים ביותר בסין.

בעבר הוא אמר לה: "אני רודף אותך, ואני לא דואג כהוא זה שאיענש על ידי השמים".

אבל לאחרונה הקפטן הזה כבר חושב אחרת. הוא אמר לבעלה של אותה מתרגלת: "אני מתפטר. למה שלא תבוא למשרדי ותקבל חזרה את הקנס שגבינו מאשתך?"

לפני כן הוא בכלל לא הסכים לוותר על עמדותיו, חרף כל מה שהמתרגלים אמרו לו או כתבו לו לגבי הפאלון גונג והרדיפה. עכשיו הוא השתנה.

יותר ויותר אנשים משורות המשטרה הפסיקו להשתתף ברדיפת המתרגלים. באירוע נוסף שתי מתרגלות מבוגרות הלכו לכפר במרחק 30 מייל מביתם כדי לספר לאנשים על הפאלון גונג. הן נעצרו על ידי שוטרים מקומיים אבל שוחררו עוד באותו יום.