(Minghui.org)

נתקלתי בבעלה של חברה שעובד זמן ארוך כסוכן "משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני). הייתה לנו שיחה ממש טובה לגבי הפאלון דאפא והייתי מופתעת שהוא ידע כל כך הרבה על השיטה. הוא סיפר לי שב"משרד 610" בעיר כולם קוראים את אתר מינג-הווי באופן קבוע וכולם יודעים שפאלון דאפא הוא טוב.

משרד 610 הוא סוכנות הפועלת מעל החוק והוקמה ב-10 ביוני 1999 על ידי ג'יאנג דזה-מין – מנהיג המפלגה הקומוניסטית לשעבר – למטרה הבלעדית של להוציא לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג. מאז, הוקמו סניפים של המשרד בכל רמה מנהלית ברחבי המדינה.

ברגע שבעלה של חברתי התיישב לידי על הספסל, ידעתי שאני רוצה לשוחח עמו על הדאפא. אחרי שבירכנו זה את זה לשלום ופטפטנו קצת, הגעתי לעיקר.

"אתה יודע שאני מתרגלת פאלון גונג נכון?"

"כן, שמעתי על כך".

"כיצד תוכל שלא לדעת?" גיחכתי. "הבוס שלי הלשין עליי בעצמו למשטרת העיר לפני כמה שנים".

"האם הוא לא קיבל גמול קארמתי? הוא מת בגיל כל כך צעיר", השיב הבעל של חברתי. "כך גם קרה ללי דונג-שנג (לשעבר מנהל משרד 610 הראשי)".

"נכון. איך אתה יודע?" הייתי מופתעת. "ג'ואו יונג-קאנג (לשעבר מנהל משרד 610), בו שי-לאי (לשעבר מושל פרובינציית ליאו-נינג שלכאורה היה מעורב בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג כלואים) כולם קיבלו את מה שהגיע להם. שוטרים רבים שהשתתפו ברדיפה קיבלו גמול קארמתי. שמע לי ואל תהיה מעורב בפשע זה".

המשכתי וסיפרתי לו איך התחלתי את התרגול בפאלון גונג (פאלון דאפא), מהי באמת השיטה, ומדוע הרדיפה היא דבר רע.

הוא אמר: "מעולם לא הייתי מעורב ברדיפה נגד הפאלון גונג. אני אפילו מגן על מתרגלים בכל פעם שאני יכול. פעם אחת מינו אותי לעצור מתרגל בחארבין. תפסתי את הבחור ואמרתי לו רק לחתום על הטופס כדי להשתחרר ופשוט להעמיד פנים שהוא לא יתרגל עוד".

" זה עדיין לא נכון", אמרתי לו. "חשוב על כך. אם אתה אדם טוב ומישהו אמר לי לומר שאתה רע ואפילו שכנע אותי לכתוב שאתה בחור רע, אז האם אני אדם טוב? בזמנים העתיקים, אנשים היו מעדיפים למות מאשר לשקר, אבל כיום, לאנשים פשוט לא אכפת עוד לעשות את הדבר הנכון".

הוא הניד בראשו ואמר: "נכון. זה באמת נכון".

המשכתי: "למשטר הקומוניסטי יש השפעה כל כך רעה על העם הסיני ועל החשיבה שלנו. אנשים לא יכולים להבחין מה טוב ומה רע או להבדיל בין טוּב לרוע".

הוא אמר: "ובכן, זה בסדר שאת מתרגלת בבית. רק אל תלכי יחד עם אחרים".

אמרתי: "אנחנו נפגשים ביחד רק כדי לשוחח בינינו על הקונפליקטים בבית, או על וויכוחים שהיו לנו עם מישהו, ואנחנו מנסים להבין איפה טעינו ואיזה החזקות יש לנו עדיין. אם אנחנו מגלים שעשינו טעות, אנחנו חושבים איך נוכל לפעול טוב יותר בפעם הבאה. זה הכול".

הוא אמר: "או, טיפוח".

סיפרתי לו על הסלע הענק בגווי-ג'ואו עם הסימניות הסיניות החקוקות בו: "המפלגה הקומוניסטית של סין תיפול" ומדוע פרישה מהמפלגה הקומוניסטית יכולה להביא לו שלום וביטחון. הצעתי לו לא לקחת חלק בפשעי המשטר. סיפרתי לו איך אנשים מתרגלים דאפא בכל העולם וכיצד אנשים יבורכו או ייענשו על מעשיהם הטובים והרעים בעתיד.

שוחחנו במשך זמן ארוך. לבסוף הוא הסכים לפרוש מהמפלגה. הוא אמר: "גיליתי שמתרגלי דאפא רבים מחזיקים במשרות גבוהות בחברה, כמו מנהל תחנה, מזכיר סקטור הפיקוח על המשמעת, מנהל משרד דואר ומשרות ניהול רמות דרג בחברות פרטיות".

שאלתי אותו: "מיהו המנהל שלך במשרד 610 בעיר?"

הוא ענה: "אל תדאגי לגביו. כל יום אנחנו מבקרים באתר מינג-הווי וכולנו יודעים שהדאפא הוא טוב. אפילו אם לא ידענו זאת קודם לכן, עכשיו כולנו יודעים".