(Minghui.org)

שני בתי הפרלמנט של מסצ'וסטס (הסנאט ובית הנבחרים) וראש העיר קווינסי פרסמו תעודות הוקרה וציונים לשבח לאגודת הפאלון דאפא של ניו אינגלנד, המכירים ביום הפאלון דאפא העולמי 2017.

ה-13 במאי 2017 מציין את יום הפאלון דאפא העולמי ה-18 כמו גם את יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור. מתרגלי פאלון דאפא (הידוע גם בשם פאלון גונג) בכל רחבי העולם חוגגים מדי שנה את יום הפאלון דאפא העולמי, כדי להביע את הכרת התודה שלהם כלפי מאסטר לי הונג-ג'י, על הצגת השיטה העתיקה הזאת לציבור.

הסנאט של המדינה מפרסם ציון לשבח להכרת יום הפאלון דאפא העולמי 2017

 ציון לשבח של סנט מדינת מסצ'וסטס

בציון לשבח של הסנאט כתוב: "להווי ידוע שהסנאט של מסצ'וסטס מעניק בזה את הכרתו ליום הפאלון דאפא העולמי 2017; להווי ידוע גם שהסנאט של מדינת מסצ'וסטס שולח את איחוליו הטובים ביותר להמשך הצלחה".

בית הנבחרים מפרסם ציון לשבח

 ציון לשבח של בית הנבחרים במסצ'וסטס

בציון לשבח כתוב: "להווי ידוע בזאת לכולם שבית הנבחרים של מסצ'וסטס מציע איחולים כנים למתרגלי פאלון גונג של מסצ'וסטס, בהכרה של יום השנה ה-18 של יום הפאלון דאפא העולמי. המספר הכולל של החברים מעניק את איחוליו הטובים ביותר ומביע את התקווה למזל טוב בעתיד ולהמשך הצלחה בכל המאמצים".

ראש העיר קווינסי מפרסם הערכה

ראש העיר קווינסי, תומס קוך, פרסם תעודת הוקרה המכירה ביום השנה ה-18 ליום הפאלון דאפא העולמי.

מכתב הערכה של ראש העיר קווינסי

במכתב הערכה כתוב: "תעודת הוקרה זו, המוגשת בזאת לאגודת הפאלון דאפא של ניו אינגלנד, מכירה ביום הפאלון דאפא העולמי ה-18 אני מאחל המשך הצלחה משום שאתם מתרגלים שקט ושלווה באמצעות הכתבים של הפאלון גונג".