(Minghui.org)

ב-9 במאי 2017 נגזרו על תושבת מועצת פינג-גו בבייג'ינג 3 וחצי שנים בכלא וקנס של 7,000 יואן משום ששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' לי שיאו-פנג נעצרה בסלון המספרה שלה ב-18 בנובמבר 2016, אחרי שאחד הלקוחות הלשין עליה למשטרה שהיא משוחחת איתו לגבי הפאלון גונג. היא עצורה כעת במרכז המעצרים של מועצת פינג-גו והגישה ערעור על פסק הדין שהוטל עליה.

זו אינה הפעם הראשונה שגב' לי הייתה מכוונת מטרה בשל אמונתה. בעבר הייתה עצורה במשך סך כולל של 58 חודשים במחנות עבודה בכפייה שונים.

בפברואר 2001 נשלחה לשנה וחצי למחנה עבודה בכפייה. תקופת המעצר שלה הוגדלה לעוד 10 חודשים.

במהלך מעצרה במרכזי מעצרים ומחנות עבודה שונים היא עברה עינויים אכזריים. פעם אחת הכה אותה אחד השוטרים על ראשה שוב ושוב עם ספר כבד ומקל מטאטא. כשהייתה עצורה במחנה העבודה בכפייה בשין-אן, אלצו אותה לשבת על ספסל קטן כל יום במשך שנה שלמה. המצוקות שלה המשיכו גם אחרי שהעבירו אותה למחנה עבודה אחר בכפייה, שם כפו עליה לעמוד במשך פרקי זמן ארוכים. פעם אחת הכו אותה חזק כל כך שהעין הימנית שלה דיממה וכל גופה היה מכוסה בחבורות. כשלא עינו אותה בחדר העינויים היא אולצה לעבוד בעבודת פרך ללא תשלום.

ב-2006 נעצרה שוב והועברה למחנה עבודה בכפייה למשך שנתיים וחצי.היא סבלה מעינויים דומים גם במהלך הזמן הזה.

בפברואר 2001 המשטרה פשטה על ביתה ושוב ב-2006.