(Minghui.org)

ה-13 במאי 2017 מציין את יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור. 9 שרים קנדיים באלברטה שלחו מכתבי איחולים לאגודות הפאלון דאפא באדמונטון ובקלגרי.

מלבד הברכות החמות לאירוע השמח הזה, שיבחו השרים את העקרונות של הפאלון דאפא "אמת-חמלה-סובלנות" והכירו בתרומת השיטה לחברה. כמו כן גינו השרים הקנדיים את הרדיפה נגד המתרגלים בסין והביעו את תמיכתם במאמצי המתרגלים לסיים את הרדיפה.

מכתב איחולים של חברת הפרלמנט רונה אמברוז, מנהיגת האופוזיציה מאדמונטון

חברת הפרלמנט אמברוז כתבה: "הוקרתי מאוד את ההזדמנות לפגוש בשנה שעברה את חברי אגודת הפאלון דאפא של קנדה בגבעת הפרלמנט. יש בי הוקרה רבה יותר למאמציכם הראויים לשבח לשתף את האזרחים קנדים בשיטה האצילה הזאת".

מכתב איחולים מחבר הפרלמנט מייקל קופר לאגודת הפאלון דאפא באדמונטון

חבר הפרלמנט מייקל קופר כתב: "אני מעריץ את האומץ והנחישות של מתרגלי פאלון דאפא שמתרגלים בשלווה את אמונתם לנוכח המצוקה הרבה הזאת".

"...אני אמשיך לפעול עם הפאלון דאפא לקדם את הערכים המשותפים שלנו ולעזור להאיר על פגיעות חמורות בזכויות אדם, אותן ממשיכים מתרגלי הפאלון דאפא לסבול. בסופו של דבר אני בטוח שהטוּב של הפאלון דאפא יגבר על כוחות הדיכוי ועל הרדיפה".

מכתב איחולים מחבר הפרלמנט קרי דיוט ממחוז אדמונטון גרייבאך לאגודת הפאלון דאפא באדמונטון

חבר הפרלמנט קורי דיוט שיבח במכתבו את "תרומתם החיובית של מתרגלי הפאלון דאפא לחברה". הוא גם הילל את "האומץ וההתמדה להתנגד בשקט לרדיפה הלא צודקת של מתרגלי הפאלון דאפא בסין".

מכתב איחולים מחבר הפרלמנט שפרד טום קמייק

"לנוכח הרדיפה, ממשיכים מתרגלי פאלון דאפא במשך השנים לתרגל את אמונתם בהליכה על פי העקרונות המנחים של אמת-חמלה-סובלנות. אני מעריץ את המחויבות האיתנה שלהם לחלוק עם האזרחים בעולם הרחב את הטוּב של השיטה המסורתית הסינית הזאת לשיפור עצמי", כתב חבר הפרלמנט טום קמייק.

מכתב איחולים מחברת הפרלמנט קלי מק-קאולי ממערב אדמונטון לאגודת הפאלון דאפא של אדמונטון

"פאלון דאפא מלמד את המתרגלים לטפח את הלב שלהם ולהיות נדיבים, מה שיכול רק להועיל לאזרחים של המדינה. זה מראה ל מיליוני אנשים סביב העולם את המחויבות לשלום", כתבה חברת הפרלמנט מק-קאולי.

מכתב איחולים מחבר הפרלמנט ארנולד וויירסן מפִֹיס ריבר-ווסטלוק

חבר הפרלמנט ארנולד וויירסן כתב: "לנוכח קצירת האיברים המחרידה של מתרגלי פאלון דאפא בסין, ממשלת קנדה חייבת לעשות כל דבר אפשרי לתמוך בחופש הדת ולהגן על זכויות אדם בסיסיות בסין וגם בכל העולם".

מכתב איחולים מחבר הפרלמנט מייק לֵייק מווטאסקיווין- אדמונטון

במכתבו כתב חבר הפרלמנט מייק לייק: "זו ההנאה שלי לברך את אגודת הפאלון דאפא של קנדה לכבוד יום השנה ה-25 שלכם. תודה על השיעורים שלכם באמת-חמלה-סובלנות ובכך שאתם תורמים בצורה חיובית כל כך למדינה שלנו. אני מאחל לכם חגיגה מוצלחת".

מכתב איחולים מחבר הפרלמנט ג'ים אנגלינסקי מיֶלוהד

חבר הפרלמנט ג'ים אנגלינסקי כינה את חגיגות יום השנה: "ציון דרך משמעותי". הוא כתב: "זהו ציון דרך משמעותי ואני משבח את המחויבות של פאלון דאפא לשלום, אמת, חמלה וסובלנות".

חבר הפרלמנט לן וובר מהמחוז הפדראלי של קאלגרי גם הוא שלח מכתב איחולים להכרת יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור.