(Minghui.org)

זו עובדה ידועה שמתרגלי פאלון גונג עוברים עינויים באופן שגרתי אחרי שמכניסים אותם למעצר. כשלאחרונה נעצר אחד המתרגלים המקומיים, משפחתו שכרה תיכף ומיד עורך דין להגנתו.

אחרי שעורך הדין השיג הוכחה שאין עליה עוררין שלקוחו עונה, הוא הגיש תלונה למשרד התביעה נגד שוטרים ממשרד הביטחון הציבורי שהיו מעורבים בעינוי לקוחו כדי "שיודה באשמה". התלונה התקבלה, ונרשמה לביצוע חקירה.

התלונה הוגשה במאמץ לעזור לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג, וכדי להזכיר לסגל המערכת המשפטית שלרדוף מתרגלים איננו חוקי והם ייחשבו אחראיים על כך.

אני מקווה שהמקרה הזה יהווה דוגמה כדי שמתרגלים עמיתים יוכלו ללמוד ממנו.

להלן הצעדים שננקטו לצורך הגשת התלונה.

איסוף ראיות

עורך הדין נפגש עם לקוחו במרכז המעצרים. כשראה את הצלקות על גופו ושמע את עדותו על מה שנעשה לו, הבין עורך הדין שלקוחו עונה כדי "להודות באשמה".

המתרגל, משפחתו ועורך דינו החליטו להגיש תלונה נגד שני שוטרים שעינו אותו, אך המתרגל לא ידע את שמם.

כדי למצוא אותם, צילמו המשפחה ועורך הדין בווידיאו את השיחות שלהם עם כל אחד שהיה מעורב במקרה. אחרי שצפה בסרט הווידיאו, המתרגל הכיר אותם כשוטרי ביטחון הפנים

היה קשה מאוד לזהות את הפושעים מפני שהם היו ללא מדים והשתמשו בשמות בדויים, כך שעורך הדין החליט להגיש את התלונה נגד כל השוטרים שהיו מעורבים בפרשה, בתקווה לגלות את זהותם של השניים באמצעות שיחה עם שוטרים אחרים.

התלונה הוגשה נגד כל השוטרים בשל עינויים

התלונה מגובה בראיות תומכות ומסמכים משפטיים, הוגשה במשרד התביעה למחרת בבוקר. לתלונה התלוותה חוות דעת משפטית ש"אין לאשר את המעצר" שיכולה לגרום לביטול התיק.

בתחילה סירב מזכיר משרד התביעה לקבל את התלונה ואת חוות הדעת המשפטית בטענה שהתיק עדיין לא הגיע למשרד. עורך הדין טען שהסירוב לקבל תלונה שווה-ערך לטיוח הפשעים ושהמזכיר ייכלל בתלונה.

בסופו של דבר התלונה וחוות הדעת התקבלו. עורך הדין דרש שהמקרה יירשם מיידית לחקירה.

המשפחה שלחה עותקים של התלונה גם לוועדה המפקחת על המשמעת, למחלקת הביטחון הציבורי ול-PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית).

נגד מנהל מרכז המעצרים הוגשה תלונה על הפרת החוק

זמן מה לאחר שהתלונה הוגשה, ביקר עורך הדין שוב את לקוחו במרכז המעצרים. הוא ראה אותו במדי המרכז ועליהם מספר. כמו כן ידיו היו כפותות. עורך הדין מחה על כך באוזני מנהל המתקן, שמה שנעשה ללקוחו אינו חוקי. המנהל התעלם ממנו.

כמו כן סירב המנהל לאפשר למתרגל לקבל בגדים שהמשפחה מסרה דרך עורך הדין, ואת מסמכי התלונה.

אחרי שלא צלח להגיע להסכם עם מנהל מרכז המעצרים, הגיש עורך הדין תביעה נגדו לתובע הנוכח במקום, על הפרת החוק. התובע הסכים לספק תשובה למחרת היום.

נגד המנהל הוגשה תלונה שהתרשל בתפקידו

למחרת בבוקר ביקר עורך הדין במשרד התביעה ונוכח לדעת שהמקרה לא נרשם. מנהל מחלקת התלונות ניסה לעכב אותו בתקווה למנוע את ההליך. בדאגה שמא סרט הווידיאו והראיות יושמדו, דרש עורך הדין לרשום את המקרה לאלתר.

כשבקשתו נדחתה, הגיש עורך הדין תלונה לוועדה המפקחת על המשמעת, בהאשימו את המנהל בהתרשלות בתפקידו.

כדי ללחוץ על המנהל לרשום לאלתר את המקרה, הגיש עורך הדין אחר הצהריים את התלונה ל-PLAC ולוועדת המשמעת בעיר.

שתי הוועדות קיבלו את המסמך בהבטיחן להעביר אותו למשרד התביעה, כפי שעשו קודם עם התלונה על העינויים.

לאחר מכן הגיע עורך הדין למרכז המעצרים לראות את התובע.

תגובת התובע

אחרי שעורך הדין הגיש את התלונה נגד מנהל מרכז המעצרים, היחס ללקוחו השתפר. הוא לא לבש עוד מדי אסיר ולא עבד בעבודה בכפייה. כמו כן אישרו לו לתרגל את תרגילי הפאלון גונג ולקרוא את ספרי השיטה.

התובע אישר שהמתרגל יקבל את הבגדים ששלחה משפחתו ואת מסמכי התלונה מעורך הדין.

לפני שעזב, הדגיש עורך הדין לתובע שלאזוק אסירים הוא הליך בלתי חוקי במהלך ביקורי המשפחה או עורך הדין. התובע ענה שהם משתדלים להשתפר.

התלונה על עינויים נרשמה

בדרכו חזרה ממרכז המעצרים נודע לעורך הדין שמנהל מחלקת התלונות רשם את התלונה שלו על התרשלות בתפקיד. המנהל היה מנומס כלפי עורך הדין והציע לקחת אותו לאדם שמונה על המקרה.

למחרת בבוקר פגשו עורך הדין והמנהל באדם הממונה על המקרה. המקרה נמצא כעת בחקירה.

סוף דבר

לדברי עורך הדין, התלונה תירשם בתיקים האישיים של השוטרים, ברגע שהמקרה יירשם. זה כנראה ישפיע על הערכת הישגי הביצוע השנתיים שלהם ועל ביטחון מעמדם בעבודה.

המקרה הזה לא נועד רק להגן על זכויות המתרגל, אלא גם למנוע מצוותים אחרים של הביטחון הציבורי לבצע שוב פשעים כאלה.

הודות למחשבות הנכונות של המתרגל, להתמדה והעקשנות של עורך הדין ולתמיכת המשפחה, איסוף הראיות ורישום התלונה התבצעו בתקופת זמן קצר מאוד.

ללא ידיעת העובדות לגבי הפאלון גונג, אנשים עלולים לחשוב שהמתרגלים הנרדפים הם אנשים רעים. עלינו לשנות את החשיבה שלנו ולשחק תפקיד פעיל כתובעים במקום כנתבעים. זוהי גם דרך לעזור להצלת אנשים.