(Minghui.org)

בית המחוקקים בשתי מדינות של ארה"ב הכריזו על ה-13 במאי כיום הפאלון דאפא. ה-13 במאי מציין גם את יום השנה ה-25 מאז הוצג הפאלון דאפא לראשונה לציבור.

נציגת בית הנבחרים, קאתי קראופורד ממישיגן הציעה את החלטה 92 המשבחת את ההשפעות החיוביות שהפאלון גונג הביא לקהילה ומכירה בהתנגדות השקטה של המתרגלים נגד הרדיפה בסין. תשעה מעמיתיה נתנו חסות משותפת להצעת ההחלטה.

נציגי בית הנבחרים של מישיגן שנתנו חסות להצעת ההחלטה 92 שהציעה קאתי קראופורד (בשורה העליונה משמאל) שמות הנציגים בכתבה באנגלית

החלטה 92 של בית הנבחרים במישיגן לכבוד יום הפאלון דאפא

בטקסס, הציע הנציג הוברט וו את החלטה 1552 המכריזה על יום הפאלון דאפא. ההחלטה עברה במשותף עם נותני חסות רבים מבין נציגי בית הנבחרים.


החלטה 1552 של בית הנבחרים בטקסס עם שמות נותני החסות

מלבד החלטת בית הנבחרים פרסמו הנציגים תעודות והחלטות לכבוד הפאלון גונג ובכלל זה הנציגים אלמה אלן, קרול אלוואראדו ודן הוברטי.

תעודה של דן הוברטי נציג בית הנבחרים של טקסס, המכירה ביום הפאלון דאפא העולמי

החלטה שפורסמה על ידי קרול אלוואראדו נציגת בית הנבחרים של טקסס, להכרה ביום הפאלון דאפא העולמי

החלטה שפורסמה על ידי אלמה אלן, נציגת בית הנבחרים של טקסס