(Minghui.org)

ב-6 במאי ערכו מתרגלי פאלון גונג עצרת בדאון טאון של מקאו בדרישה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) תפסיק את הרדיפה נגד הפאלון גונג וכדי למחות על ביקורו של ג'אנג דה-ג'יאנג, אחד משבעה חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו במק"ס.

ג'אנג מעורב באופן פעיל ברדיפה נגד הפאלון גונג, והוא ממלא את הוראותיו של ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המק"ס שיזם את הדיכוי. הוא אמור לבקר במקאו מה-9 עד ה-10 במאי.עוברים ושבים בוחנים את הכרזות והשלטים של המתרגלים בעצרת המחאה נגד ביקורו של ג'אנג במקאו

ג'אנג פעל בעקבות הנחייתו של ג'יאנג ורדף באופן פעיל את הפאלון גונג. "הארגון העולמי לחקר רדיפת הפאלון גונג (WOIPFG)" תיעד 33 מקרים של מתרגלים שעונו למוות בפרובינציית גואנג-דונג בשנים 2002 עד 2007, שנים שבהן כיהן ג'אנג כמזכיר ועדת המק"ס של הפרובינצייה.

על בסיס רישומים רשמיים של Sanshui Yearbook 2004, (שנתון סאן-שווי) 2004, 1099 מתרגלות פאלון גונג נכלאו במחנה העבודה בכפייה לנשים בשנת 2004, בשעה שרק 153 מתרגלות נכלאו באותו מחנה ב-2003. נגד ג'אנג הוצאו כתבי אישום במדינות רבות על פשעיו בהוצאה לפועל של הרדיפה.

העצרת בדאון טאון של מקאו משכה תשומת לב של מקומיים רבים ותיירים שקראו בעיון את השלטים והכרזות. שוטר לשעבר שפרש לגמלאות בירך את המתרגלים. הוא הכיר רבים מהם מעצרות ואירועים קודמים להעלאת מודעות בציבור.