(Minghui.org)

לעתים קרובות היו לי מחשבות שאני יותר טובה מאנשים אחרים, מחשבות שהיו סוג של הפרעה דמונית מהמחשבה של האדם עצמו. למרות שגיליתי את ההחזקה הזו לפני זמן רב, לא נפטרתי ממנה לחלוטין. פשוט התייחסתי לזה קצת בכל פעם שזה עלה אל פני השטח.

מטפחת עמיתה מתחה עלי ביקורת ואמרה שאפילו לא נגעתי בהחזקה הזו. חשבתי שמה שאמרה לי המטפחת הזו אינו הוגן כי כן עבדתי על ההחזקה הזו.

מצאתי ממה נובעת ההחזקה שלי באמצעות אחד הסידורים של המאסטר. כתבתי מאמר וחיפשתי סימוכין במאמרים אחרים כשאחד מהם תפס את עיניי. המאמר עסק בהחסרות שונות אצל מטפחים. הייתי בהלם כשהמאמר הצביע על הבעיות הבסיסיות אצלי. הוארתי לבעיות הפרטיות שלי, והמחשבות שלי על עליונות, ועל כך שלא מתייחסים אליי יפה, עזבו אותי.

לפני שהתחלתי לטפח, הייתי בעלת מחשבה פשוטה וללא כישורים מיוחדים שיכולים להיות שימושיים בחברה. אפילו לא הצלחתי למצוא עבודה מכובדת. חששתי שבסוף אהיה מקבצת נדבות ברחובות.

עם זאת, תמיד הייתה מחשבה עמוק בתוך מוחי. אנשים אחרים לא יכלו להרגיש אותה. רק אני יכולתי לחוש אותה כשעלתה אל פני השטח. חשבתי שלמרות שאין לי כל הישגים בחברה, אני עולה על כל האנשים האחרים,. חשבתי שאילו רק היה לי כסף להשקיע, הייתי יכולה להיות מוצלחת יותר מאנשים אחרים.

כשקראתי את הספר "ג'ואן פאלון" ב-1999, הבנתי שפאלון גונג הוא מה שחיפשתי. הבנתי את זה כבר כשהגעתי לעמוד השני בספר. הייתי כל כך נלהבת לגבי הספר שהייתי מוכנה לוותר על כל מה שיש לי בעולם האנושי.

הייתי שקדנית ולא התלוננתי על קשיים. לא הייתה לי מחשבה שנייה לגבי הטיפוח שלי גם כשנרדפתי. עם הבנה ברורה לגבי הפא וגישה חיובית להבהיר את האמת, זכיתי בכבוד ממטפחים אחרים ואפילו מכמה אנשים שרדפו אותנו.

הפכתי להיות מפורסמת יחסית באזור שלנו. בהדרגה הפכתי להיות מלאת גאווה על תשומת הלב שקיבלתי, נעשיתי קשורה לתהילה, והתחלתי לבוז למטפחים אחרים מתוך קנאה. תשומת הלב שקיבלתי חיזקה אצלי את תחושת העליונות, והייתי גאה בכביכול הישגיי בטיפוח. לא חיפשתי פנימה למצוא את ההחזקה הקבורה עמוק בפנים. כשבסוף הבנתי שיש לי בעיה חמורה, ההחזקה כבר הפכה להיות חזקה, וקשה היה להיפטר ממנה.

כך, נעשיתי יותר נחושה ואקטיבית בעבודה על ההחזקה הזו, ואז היה לי יותר קל לגלות אותה כשהיא עלתה אל פני השטח. למשל, כשאני מלמדת מטפחים אחרים מיומנויות או משימות עבור עבודת דאפא, אני יכולה בקלות לגלות אצלי את הרגשת העליונות, ואז קל יותר לרסן אותה.

תודה מאסטר!