(Minghui.org)

מר פיטר ווקראל, ראש עיריית ברנו (Brno), העיר השנייה בגודלה בצ'כיה, הביע דאגה רבה לגבי הרדיפה אותה מנהלת המפלגה הקומוניסטית בסין נגד הפאלון גונג.

מר פיטר ווקראל, ראש עיריית ברנו, צ'כיה

בתשובה לאימייל ששלחה לו דוברת אגודת הפאלון דאפא בצ'כיה, וורוניקה סונובה, כתב מר ווקראל:

"קראתי בהתעניינות רבה את החומרים ששלחת לי, כמו גם את פרטי המידע המגוונים ממקורות שונים.

"אף על-פי ששמעתי פעמים אחדות על קיומה של תנועת הפאלון גונג, מעולם לא בחנתי את הסוגיה לפרטיה, עד להצעתך לאחרונה. עליי לומר שהייתי המום מהמידע שגיליתי".

"משטרים טוטליטאריים עושים תמיד כל דבר שביכולתם להישאר בשלטון, ואפילו פרקטיקות נתעבות כמו מכירת איברים אינן זרות להם. אחרי הכול זו אינה הפעם הראשונה שבמאבקה לשלטון, רודנות תומכת ומכסה על פשעים אנושיים שאינם מקובלים ובלתי נסבלים מבחינה מוסרית. אולם ההיקף של ארגון [הפרקטיקה] והחייתיות של ההתנהגות הזאת מחרידה אותי באמת. קיוויתי שבמאה ה-21 נדע על פרקטיקות כאלה רק מספרי ההיסטוריה, אך לרוע המזל טעיתי.

"הייתי רוצה להביע את הסולדריות שלי עם תנועת הפאלון גונג, שלדעתי היא סובלנית ושוחרת שלום. אני מאמין שהמאבק נגדה הוא מאבק פוליטי טהור ומשמש הוכחה נוספת שהקומוניזם הסיני לא נטש את הפרקטיקות עקובות הדם השזורות בכל ההיסטוריה שלו. לפיכך אנחנו, שיש לנו ניסיון נרחב עם האידיאולוגיה הזאת, לא צריכים לשתוק עוד, מפני שהשתיקה שלנו תעניק מחילה לכל אלה המעורבים בפשעי הקומוניזם".