(Minghui.org)

יו"ר אגודת הפאלון דאפא האוסטרית מר יונג וואנג, מלווה בחברת הפרלמנט ד"ר קוגלר, הגיש ב-18 בספטמבר 2018 הצעה אזרחית לדיון לנשיא המועצה הלאומית האוסטרית מר וולפגאנג סובוטקה. בהצעה לדיון התבקש הפרלמנט לגנות את קצירת האיברים החיים על ידי מדינה בסין. כמו כן התבקש הפרלמנט להאיץ ברשויות הסיניות להפסיק לאלתר את קצירת האיברים בכפייה מעצירים ולהתיר לגורם צד שלישי לנהל חקירה עצמאית מהימנה ושקופה בעניין.


יונג וואנג (שני מימין) מאגודת הפאלון דאפא האוסטרית מוסר את ההצעה לדיון לנשיא המועצה הלאומית וולפאנג סובוטקה (שני משמאל) ד"ר קוגלר חברת הפרלמנט (ראשונה משמאל)

וואנג אמר שהמועצה הלאומית תקדם את ההצעה וכך תעזור לעם האוסטרי ללמוד על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין, מה שיאיץ בממשלה האוסטרית לגנות את הרדיפה.

להלן הצעת הדיון שהוגשה:

"לגנות את קצירת האיברים על ידי מדינה בסין ולהאיץ בממשלה הסינית להפסיק לאלתר את כל קצירת האיברים בכפייה מעצירים. בגלל הפשעים שבוצעו בהשתלות איברים, על הממשלה הסינית לאפשר לצד שלישי לנהל חקירות עצמאיות במהימנות ושקיפות גבוהה.

"לתקן את החוק כדי לאסור תיירות השתלות איברים ועסקאות איברים בסין.

"לדרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית לשים קץ לאלתר לרדיפה נגד הפאלון גונג (מתרגלי פאלון גונג והם הקורבנות הגדולים ביותר של קצירת איברים) ולשחרר מיד את כל מתרגלי פאלון גונג ואסירים אחרים הכלואים בשל אמונתם.

"לאפשר לכל האזרחים באוסטריה, באמצעות אירועים ציבוריים, ללמוד על הבעיה של סחר האיברים בסין".

בחודשים הבאים אזרחים אוסטרים יוכלו לחתום באתר הפרלמנט באינטרנט על תמיכה ישירה בהצעה לדיון. אחרי דיון בהצעה, הפרלמנט יחליט אם ליישם את הדרישות בהצעה.

באפריל שנה שעברה התקבלה ועברה החלטה דומה במועצת העיר של וינה.