(Minghui.org)

במשך שש שנים סבלתי מניוון שרירים הדרגתי. אף שלמדתי את הפא, תרגלתי את התרגילים וניסיתי ככל יכולתי להבהיר את האמת כל יום, יכולת התנועה שלי המשיכה להתדרדר. עכשיו אני אפילו לא יכול לדאוג לצרכיי היום יומיים.

היו לי עליות וירידות בנתיב הטיפוח שלי, אך אף פעם לא ויתרתי על הטיפוח. אני מאמין בפאלון דאפא, אז חייב להיות משהו שאני עושה שאינו עומד בדרישות ומונע ממני להתגבר על ההפרעה הזו. מה הוא הדבר הזה?

שמתי לב לאחרונה שבמשך שש השנים האחרונות האלו, בכל פעם שפספסתי יום של לימוד פא או עשיית התרגילים, נעשיתי מודאג מאוד וכמעט מבוהל.

חשבתי לעצמי: "לא למדתי את הפא היטב. הכוחות הישנים ירדפו אותי בגלל זה!" אותו הפחד הופיע כשלא יכולתי לשחרר החזקות מסוימות וחשבתי: "האם הכוחות הישנים ירדפו אותי בגלל ההחזקה הזו?"

ספרי הפאלון דאפא שלי הודפסו לפני שנים במדפסת דיו. האותיות התחילו להיטשטש אחרי שנים של שימוש. רציתי להדפיס דפים חדשים בשביל להחליף את הבלויים כדי לכבד את הדאפא ואת המאסטר. כשהסתכלתי פנימה, הרגשתי את אותו הפחד – שאולי הכוחות הישנים ירדפו אותי אם לא אכבד את המאסטר ואת הדאפא.

במשך שש שנים חיפשתי את הפרצה בטיפוח שלי שגרמה לקארמת המחלה. לא יכולתי למצוא אותה, אז נעשיתי מפוחד מאוד מהכוחות הישנים. המשכתי לתרגל פאלון דאפא בגלל הפחד להירדף על ידי הכוחות הישנים.

האם זה לא כמו לתרגל פאלון דאפא כדי לרפא מחלה? קארמת המחלה נגרמה על ידי ישויות מרמות נמוכות. אם כל הטיפוח שלי הסתובב סביב לפרוץ את הדברים האלו, איך יכולתי להגיע לרמה גבוהה יותר?

המאסטר אמר:

"לא רוצים כלום ולא רודפים אחרי כלום. מתרגלים מדברים על כך שקיים הלב לתרגל אבל אין הלב להשיג גונג. כל עוד בטיפוח-תרגול תהיה במצב של ווּ-ווֵיי ותתרכז רק בטיפוח השין-שינג שלך, כך הרמה שלך תעשה פריצות דרך, ומובן שתשיג דברים שצריך שיהיו לך. אם לא תוכל לוותר על דברים האין זו החזקה?" ("ג'ואן פאלון" ,הרצאה שנייה, "הנושא של רדיפה אחרי דברים")

כשטיפלתי בבעיות יום יומיות, תמיד חיפשתי פתרונות של אדם רגיל. כשאנשים רגילים מחפשים עבודה, הם משתמשים בקשרים שלהם. כשאנשים רגילים רוצים שהציונים של ילדיהם ישתפרו, הם שוכרים מורים פרטיים. כשאנשים רגילים נעשים חולים, הם הולכים לבית החולים או מחפשים רפואה אלטרנטיבית. אנשים רגילים תמיד נשענים על מאמציהם האישיים כדי לפתור בעיות.

המאסטר אמר:

טיפוח תלוי באדם עצמו – הגונג תלוי במאסטר". ("ג'ואן פאלון")

מטפחים הולכים לפי מהלך הדברים הטבעי. לא משנה באילו קשיים אנחנו נתקלים, כל עוד אנחנו יכולים להיפטר מההחזקות שלנו ולשפר את השין-שינג שלנו, המאסטר יפתור את כל הבעיות שלנו. אם ננסה לפתור את הבעיות כמו אדם רגיל, הבעיות האלו רק יחמירו יותר ויותר.

ניסיתי להתגבר על קארמת המחלה על ידי לימוד הפא, שליחת מחשבות נכונות ולהבהרת האמת לעתים קרובות יותר. זה אומר שהמוטיבציה שלי הייתה אנוכית, שהשתמשתי בפא כדי לעזור לעצמי. אז כל מה שעשיתי הוא בדיוק כמו של אדם רגיל המנסה לפתור בעיה.

אז חשבתי לעצמי: "איך אוכל לסלק את הרדיפה אצלי?”

המאסטר אמר:

"הפא יכול לשבור את כל ההחזקות, הפא יכול להרוס את כל הרוע, הפא יכול להשמיד את כל השקרים, הפא יכול לחזק את המחשבות הנכונות." ("יסודות להתקדמות במרץ II", "להסיר את ההפרעות")

המאסטר גם אמר:

ם ההפרעה של מסרים שונים והפיתוי של מראות שונים, האם זה אפשרי שזה לא יזיז את לבך?" ("ג'ואן פאלון")

אלמד את הפא עם לב טהור כדי שיעביר אותי לתחום גבוה יותר. גם אתקן ברצינות את המחשבות והפעולות שלי בחיי היום יום כדי לעמוד בסטנדרט של מטפח.

אלו הן הבנותיי המוגבלות ברמה הנוכחית שלי. אנא תקנו אותי אם משהו אינו הולם.