(Minghui.org)

ב-26 בספטמבר 2018 ערך בית הדין במין-הואו שימוע חשאי לגב' וו יינג-שיאנג בת 44 בשל הפצת חומרי מידע לגבי הפאלון גונג. השופט לא הודיע למשפחתה על כך וגם לא בירר אם יש לה עורך דין לייצג אותה.

גב' וו מהעיר פו-ג'ואו נעצרה ב-2 במאי 2018 בעת שחילקה חומרי פאלון גונג ליד האוניברסיטה [מה שאיננו כלל נגד החוק הסיני]. אחד הסטודנטים דיווח עליה למשטרה ושוטרי תחנת משטרת הה-טאנג עצרו אותה.

שוטרים הגיעו לביתה, וללא כל צו חיפוש ערכו בו חיפוש והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלה, עלונים, מחשב, מדפסת ו-5,000 יואן במזומן.

ב-3 במאי העבירו אותה למרכז המעצרים בפו-ג'ואו וב-24 במאי הועבר תיק החקירה למשפט.

בני משפחתה שכרו לה עורך דין רק אחרי ששמעו על השימוע החשאי שנערך לה. ב-29 בספטמבר מסר עורך דינה לבית הדין ולמשרד התביעה בקשה כתובה לבטל את התיק שלה ולשחרר אותה, מפני שחופש האמונה והביטוי שלה מוגנים בחוק.