(Minghui.org)

כתב העת "פורבס" פרסם ב-16 באוקטובר 2018 מאמר מאת Ewelian U. Ochab , שכותרתו: "קצירת איברים בסין והשאלות הרבות הדורשות תשובה".

אוצ'אב מציינת במאמר שהטענות שסין הקומוניסטית רוצחת אסירי מצפון ובמיוחד מתרגלי פאלון גונג, כדי לספק את תעשיית קצירת האיברים שלה מגובות ונתמכות בראיות מוצקות.


כחלק מהבהרת האמת לציבור, מתרגלים מדגימים רופאים של המשטר הקומוניסטי בסין הקוצרים איברים מהפאלון גונג

היא מדגישה שהשתלות איברים הוא הליך רפואי המלווה בפיקוח הדוק, וכי ארגון הבריאות העולמי הוציא לאור חוברת בשם "העקרונות המנחים לגבי תאים, רקמות והשתלות איברים", כדי להבהיר את הסטנדרטים הבין- לאומיים לגבי השתלות איברים.

"לדוגמה", נאמר בכתבה, "עיקרון מס' 1 דורש הסכמה מהתורם לגבי הסרת איבר למטרת השתלה. עיקרון מס' 10 דורש את היכולת לאתר מהיכן הגיעו האיברים להשתלה. עיקרון מס' 11 דורש שפעילויות התרמה תהיינה שקופות וגלויות לבדיקה קפדנית. בניגוד לכך, קצירת איברים ללא הסכמה (בין אם הם חיים או מתים) היא פרקטיקה בלתי חוקית".

מתברר שהמאמר קיבל עידוד וקידום באירוע של הפרלמנט הבריטי שהתקיים ב-16 באוקטובר 2018, לגבי קצירת איברים בסין. לדברי מחברת המאמר ב"פורבס", זה היה האירוע השלישי מסוגו שאורגן על ידי הפרלמנט הבריטי. הטענה שהמשטר הסיני רוצח אסירי מצפון (במיוחד מיעוטים דתיים ובכללם פאלון גונג, בודהיסטים טיבטים, מוסלמים אויגורים, ונוצרים מכנסיות בלתי רשומות) כדי לספק את תעשיית קצירת האיברים, הועלתה על סדר היום לדיון.

אוצ'אב ציינה בכתבתה שעל אף שהטענות האלה נשמעות אולי בלתי מציאותיות, הבעיה כבר הפכה לנושא בחקירות ושימועים בקונגרס האמריקני ובפרלמנט האירופי. היא הזכירה שגם בית הנבחרים האמריקני וגם הפרלמנט האירופי העבירו החלטות המגנות "קצירת איברים שיטתית על ידי מדינה מאסירי מצפון לא רצוניים".

"הטענות על קצירת איברים בסין נתמכות על ידי ראיות מוצקות הכוללות את דו"ח 2016 שכותרתו 'קציר הדמים/הטבח: עדכונים', שפורסם על ידי דיוויד קילגור, דיוויד מטאס ואיתן גוטמן. המחקר שלהם הוצג במהלך שימועים של ועדת החוץ בבית הנבחרים ב-23 ביוני 2016, בפרלמנט הבריטי ובשימועים נוספים אחרים", כתבה אורצ'אב.

"המחקר של קילגור, מטאס וגוטמן מאיר על שתי סוגיות חשובות הנוגעות לקצירת איברים בסין", היא המשיכה.

ראשית, נפח קצירת האיברים בסין גבוה יותר ממה שמזוהה בנתונים הסטטיסטיים הרשמיים הקשורים (בסבירות גבוהה) להשתלות איברים בלבד. הדו"ח מזהה שבזמן שהנתונים הסטטיסטיים של הממשלה המרכזית בסין מזכירים כ-10,000 השתלות איברים המתבצעים כל שנה, ייתכן שהמספרים נעים בגובה של בין 60,000 ל-100,000 השתלות איברים כל שנה".

"שנית, הדו"ח מזכיר שאסירי מצפון ובכללם פאלון גונג, אויגורים, טיבטים ונוצרים הפכו במיוחד לקבוצות מכוונות מטרה לקצירת איברים. בעדויות בעל-פה במהלך שימוע ועדת החוץ של בית הנבחרים, גוטמן [אחד החוקרים] הסביר כיצד הפרקטיקה של קצירת איברים משמשת כשיטה לרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג וכדי לשמור על אספקה לביקוש של איברים אנושיים", היא כתבה.

המאמר ב"פורבס" מזכיר גם שמחקרים עצמאיים על קצירת איברים בסין הם הצעד הראשון והקריטי ביותר, ויכולים לספק בסיס להרשעתם של אלה המעורבים בכך.