(Minghui.org)

סביב השולחן העגול של ה- IRF (הוועדה הבין-לאומית של הקונגרס על חופש דת) התכנסו ביחד חברי הוועדה ונציגי ארגון לא ממשלתי לתדריך של הקונגרס על חופש דת בסין שנערך ב-11 באוקטובר 2018. דובר אגודת הפאלון גונג מר אר-פינג ג'אנג הוזמן לתת עדכון על הרדיפה אותה מנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג.

ג'אנג ציין: ”ה-20 ביולי 2018 מציין את השנה ה-19 לקמפיין השיטתי של בייג'ינג לדיכוי אלים של מתרגלי פאלון גונג. מאז 1999 מערכת מנגנוני המפלגה הקומוניסטית הסינית גויסה בכל רמות החברה לכָוון מטרה כלפי כ-70 עד 100 מיליון אזרחים המתרגלים פאלון גונג".


דובר הפאלון גונג אר-פינג ג'אנג


סביב השולחן העגול: תדריך ה-IRF – הוועדה בינ"ל של הקונגרס על חופש דת בסין

ג'אנג הוסיף: "מאז ועד ה-11 באוקטובר 2018 , תועדו ואומתו 4,236 מקרי מוות שנגרמו מעינויים והתעללות. עקב הצנזורה בסין ועקב הקושי הרב לחקור פשעים שנעשים על ידי בכירי הממשל, מאמינים שהשיעור הריאלי של מקרי המוות גבוה פי כמה וכמה".

קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג על ידי המדינה

בהתבסס על דו"ח חדש של מרכז המחקר לקצירת איברים בסין (www.chinaorganharvest.org), קצירת איברים חיים בכפייה נמשכת עדיין בקנה מידה גדול מאסירי מצפון (הנרצחים בתהליך) בעבור רווחים מופלגים, ומפוקחת על ידי הדרגים הגבוהים ביותר בממשלת סין.

"מאז 2006 כשקצירת האיברים הזאת בכפייה דווחה לראשונה, הקונגרס האמריקני והפרלמנט האירופי ערכו שימועים רבים בנושא והזמינו מומחים רפואיים ומשפטיים להעיד על קיום הפשע הזה. לנוכח ראיות מכריעות העבירו הקונגרס האמריקני והפרלמנט האירופי החלטות והצעות לדיון בגנות קצירת האיברים בכפייה בסין. אנו מקווים שהקונגרס והרשות המבצעת ימשיכו לבחון ולחקור את הפרקטיקה הזאת הנמשכת בסין וינקטו באמצעים הכרחיים לעצור את הפשע הזה נגד האנושות", נאמר בדו"ח.

הרדיפה לא האטה

ג'אנג אמר שהרדיפה נגד הפאלון גונג בסין לא האטה על אף השינויים במנהיגות בבייג'ינג.

הוא ציין: "מעצרים שרירותיים נמשכים. מאז שמערכת מחנות העבודה בכפייה בוטלה רשמית ב-2013, רבים נשפטים כיום ומוטלים עליהם גזרי דין בלתי חוקיים לכלא, או שכולאים אותם ב'בתי כלא שחורים' [מתקני עינויים ושטיפות מוח שאינם רשומים – המערכת]. במארס 2018 נגזרו על 65 אנשים גזרי דין שלא כחוק לתקופות של עד 10 שנים בכלא בשל תרגול בפאלון גונג. באפריל 2018 הוטלו על 60 אנשים תקופות מאסר של עד 14 שנים, ובה בעת נלקחו למעצר עוד 377 מתרגלי פאלון גונג – שהקורבן המבוגר ביותר ביניהם בת 81".

הוא אמר שהמאבק של המפלגה הקומוניסטית במתרגלי פאלון גונג מורגש בכל פינות החברה ויוצר לחץ עצום על כל המדינה.

"עצם היותך מתרגל פאלון גונג יכול פשוט לגרום לך שתפוטר מעבודתך, תגורש מבית הספר, יסרבו להשכיר לך דירה, ואפילו גרוע יותר. יתר על כן, בכירי ממשל, ואלה שתחת שליטתם, מאיימים לעתים מזומנות על החיים ועל הפרנסה של בני המשפחה של מתרגלי פאלון גונג", סיפר ג'אנג.

קריאה לממשלת ארה"ב לעזור לקורבנות בסין

ג'אנג פנה בקריאה לממשלת ארה"ב לעזור לסיים את הרדיפה הדתית ואת הפגיעה בזכויות אדם בסין.

הוא הציע שממשלת ארה"ב תשתמש ב"חוק מגניצקי" מ-2012 (שמטרתו הייתה להעניש את רוסיה על רצח עו"ד סרגיי מגניצקי בכלא הרוסי ב-2009) בקנה מידה גדול יותר, כדי להעניש בכירים ספציפיים וסוכנויות המזוהות כמשתפות פעולה או אחראיות על פגיעות חמורות בזכויות אדם של מתרגלי פאלון גונג וקבוצות אחרות.

כמו כן דחק בבכירים אמריקנים להעלות את סוגיית הפאלון גונג כשהם נפגשים עם מנהיגי הצמרת הסינית, ולגנות בפומבי את הרדיפה ובמיוחד את זוועות קצירת האיברים.

"לחץ בין-לאומי גורם בכל פעם מחדש לשינוי מהותי כלפי הקורבנות על אדמת סין", אמר ג'אנג.

כנס ה- IRF של מפלגת הקונגרס מקיים תדריכים כאלה מדי חודש בגבעת הקפיטול, כדי ליידע את אנשי הצוותים של הקונגרס לגבי הפרות חופש דת סביב העולם ואיך הן קשורות למדיניות החוץ של ארה"ב.