(Minghui.org)

"הילדים נעשים כה רגועים כשהם מתרגלים את תרגילי הפאלון גונג", אמרה מורה מבית ספר יסודי בבואנוס איירס, ארגנטינה.

מאז חודש יוני מאות תלמידים בשני בתי ספר בעיר הבירה של ארגנטינה נהנו במידה ניכרת מהפאלון גונג, שיטה מסין לטיפוח-תרגול הגוף והנפש.ה- 13 ביולי 2018- תלמידי בית ספר יסודי לומדים את תרגילי הפאלון גונג

אחת המתרגלות שהתנדבה ללמד את התרגילים בבית הספר אמרה: "רוב הילדים נראים רגועים ונינוחים יותר".

והוסיפה: "פעם אחת ילדה צעקה שידיה חמות ואז תלמידים נוספים אמרו בהתרגשות שגם להם יש תחושה דומה".

"הילדים שמחים לראות אותנו בכל פעם", ציינה.

התכנית החלה בחודש יוני, כשאחת המתרגלות הציגה סרט תיעודי לחברתה, מנהלת בית הספר הזה.

הסרט התיעודי מספר על תרגילי הפאלון גונג שעזרו לילדים באורוגוואי לשפר את התנהגותם והציונים שלהם וצמצמו תקריות של הפחדה והצקה בין הילדים.

המנהלת, שרק חזרה מכנס מנהלי 2,000 בתי ספר באזור שדן בשיפור ההתנהגות והציונים של התלמידים, התעניינה בהקמת כיתת מדיטציה לתלמידים שלה.

היא הזמינה קבוצת מתרגלים מקומיים ללמד את התרגילים בכל שבוע לתלמידים עם בעיות קשב, ריכוז והתנהגות.

מנהלת בבית ספר אחר באותה הרשת שמעה על תכנית הפאלון גונג בבית הספר הזה. לאחרונה היא לקחה עלון של הפאלון גונג באחד מאירועי הקהילה והבינה שזה יעזור לתלמידיה. גם היא החלה סדנה שבועית בבית ספרה בהדרכת מתרגלי פאלון גונג.

ההשפעות החיוביות היו ברורות ומידיות. לא רק שהתלמידים נהנו מהתרגילים, אלא שגם רבים מסגל ההוראה החלו ללמוד.

"הילדים שאנו מלמדים מתמודדים עם בעיות התנהגותיות רבות. לא קל לטפל במאות מהם, אבל אנו רואים שינויים הדרגתיים אצלם", אמרה אחת המתרגלות.

היא הסבירה: " בתחילה היה קשה להשיג את תשומת ליבם ולהרגיע אותם. הם היו סקרנים לגבינו, אבל הם פשוט לא יכלו להתרכז".

מתרגלת אחרת אמרה: "כשהגענו לבית הספר בפעם השנייה, הבחנו שחלק מהתלמידים החלו להירגע. הם נעשו רגועים יותר. אנחנו עצמנו התרגשנו באמת".

המתרגלים לימדו את התלמידים גם את העקרונות המנחים של הפאלון גונג: "אמת-חמלה-סובלנות".

מאז החלו לדון עם הילדים על העקרונות האלה, המורים והמתרגלים הבחינו שתלמידים שהפכו ביישניים וסגורים עקב הצקות מצד תלמידים אחרים, החלו לצבור יותר ביטחון עצמי.

"אחרי חופשת החורף, היו תלמידים שהחלו שוב להתנהג בצורה לא תקינה, כך שהחלטנו לדון עימם בנושא של כבוד וסובלנות", סיפרה אחת המתרגלות.

"אחד התלמידים קם לספר שתמיד מציקים לאחיו ושהוא חושש שיציקו גם לאמא שלו. עיניו התמלאו בדמעות. הילדים האחרים הקשיבו בשקט".

"מאוחר יותר באותו היום, אחת המורות אמרה לי שהיא הופתעה שהתלמידים האחרים הקשיבו לסיפור שלו, מפני שאותו תלמיד סבל מהצקות במשך זמן ארוך ואף אחד לא הקדיש לו תשומת לב", סיפרה המתרגלת.

חלק אחר בתכנית היה כרוך בלימוד הכנת פרחי לוטוס מקיפולי נייר. המתרגלים סיפרו לילדים שפרח הלוטוס הוא סמל לטוהר בתרבות הסינית. הוא גדל במים בוציים ומטונפים, אבל נשאר נקי ויפה.

"כך שאל תיגררו מטה עקב סביבה קשה", אמרה אחת המתרגלות לתלמידים.

התכניות בשני בתי הספר האלה משכו תשומת לב של חברת קונגרס ברמה הפדראלית שלמדה על הפאלון גונג מאחד המתרגלים בחודש ינואר. אחרי שתכניות בית הספר יצאו לדרך, חברת הקונגרס שלחה את העוזר שלה לבית הספר לבדוק את הנושא ונראה שהוא התרשם מהתכנית.

עוד בתי ספר ברשת הזאת נרשמו להביא את התכנית לתלמידים שלהם.