(Minghui.org)

מר צ'נג הואי-גן מהעיר צ'נג-דו נעצר ב-13 במאי 2015 משום שתלה שלט עליו כתוב: "העולם זקוק לאמת-חמלה-סובלנות". "אמת-חמלה-סובלנות" הם עקרונות הליבה של השיטה הרוחנית פאלון גונג הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

על מר צ'נג נגזרו 4 שנים בכלא וב-29 במאי 2017, פחות משנה אחרי שהועבר לכלא ג'יאה-ג'ואו, הוא היה רק בן 54.

רשויות הכלא לא נתנו כל הסבר למשפחתו של מר צ'נג על נסיבות מותו. מבט חטוף על גופו לא הראה פצעים או חבלות הנראים לעין. בני משפחתו לא יכלו להאמין שאדם שהיה בריא בהיכנסו לכלא ימות כה צעיר. הם חושדים שהתעללו בו בכלא.

שנה לאחר מותו נחשף מידע חדש שמר צ'נג אכן עבר התעללות בכלא.

לדברי מקורות פנים, מר צ'נג הועבר לכלא בסביבות יוני 2016. בדיוק חודש לאחר מכן הוא הובהל לבית חולים של המשטרה עם תסמינים שלא פורטו. בנובמבר 2016 הוא הוחזר לכלא, אבל מעולם לא החלים.

מר צ'נג סירב בתוקף לכתוב הצהרות בהן הוא מוותר על הפאלון גונג ולכן הוא נענש על כך. אחת מצורות ההתעללות שסבל ארכה מינואר עד מאי 2017, חודשים בהם ניתנו לו 15 שניות לאכול כל ארוחה שהכילה רוב הזמן דייסה. למעשה מר צ'נג יכול היה לקחת רק כמה לגימות מהדייסה הדלילה טרם יסתיים זמן האכילה שהוקצב לו.

החל מפברואר 2017 מר צ'נג קיבל הוראה ללכת או לרוץ בדהירה בשדה, כ"אימון" יום יומי, שהתחיל ב-8 בבוקר והסתיים ב-17:40 אחר הצהריים ההפסקה היחידה הייתה כ-30 דקות לארוחת צהריים.

כשחזר לתאו אחרי הריצה כפו עליו לעמוד למשך פרקי זמן ארוכים. רק אחרי השעה 10 בלילה אפשרו לו ללכת לישון. שני האסירים שמונו להשגיח עליו סביב השעון מנעו ממנו לתרגל את תרגילי הפאלון גונג, או למצוא משהו לאכול.

ההתעללות הזאת נמשכה עד אפריל 2017. כמו כן אילצו אותו לקחת גלולות בלתי מזוהות בכל יום. ב-29 במאי 2017 משפחתו קיבלה הודעה טלפונית מהכלא שהוא גוסס. עד הגיעם לבית החולים הוא כבר מת.

כתבות נוספות הקשורות למר צ'נג:

Practitioner Dies Eight Months After Imprisoned for Hanging a Banner about His Faith Sichuan Man Sentenced to 4 Years for Publicizing Falun Gong