(Minghui.org)

בדיווחים רבים הנוגעים לרציחת מתרגלי פאלון גונג על ידי מדינה בעבור איבריהם בסין, דגימות דם נלקחות ממתרגלים בכוח ללא כל הסבר. הפרקטיקה הזאת ממשיכה, כפי שראינו בחודש שעבר במקרה של מתרגלת מטיאן-ג'ין.

גב' לי פיי היא בשנות ה-40 לחייה, והיא במקור מהעיר ג'ין-ג'ואו בפרובינציית ליאו-נינג. מוקדם בבוקר ה-3 בספטמבר 2018 עצר אותה שוטר כשיצאה מביתה בדרכה לעבודה באזור החדש בין-האי. אחרי שבדק את זהותה, הוא הכניס אותה בכוח לרכב משטרתי.

בתחנת משטרת דרך באן-צ'אנג, השוטרים החרימו את כל חפציה האישיים, שכללו את הטלפון הנייד שלה וצרור מפתחות. הם נסעו לביתה והחרימו את כל ספרי הפאלון גונג שלה וחומרי מידע הקשורים לשיטה, כמו גם עותקים של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" וה"מינגהווי השבועי". השוטרים לקחו גם את הדרכון שלה ושטרות כסף עם המסר: "פאלון דאפא הוא טוב".

לפני שחקרו אותה, אחד השוטרים דרש שתאפשר להם לקחת דגימות דם וטביעות אצבע שלה. גב' לי סירבה בטענה שלא ביצעה כל פשע. במהלך החקירה היא סירבה לענות על שאלות כלשהן. לשוטר לא הייתה ברירה אלא לסיים את החקירה.

אחרי הצהריים אחד השוטרים לקח אותה לבית החולים בדא-גאנג לבדיקה גופנית וניסה לקחת ממנה דגימות דם. גב' לי נאבקה בכל כוחה והשוטרים לא צלחו במשימתם אחרי 3 ניסיונות כאלה.

אחרי שיצרו קשר עם בכירים בדרג גבוה יותר, החליטו השוטרים לנסות שוב. שניים מהם תפסו בה בחוזקה, בו בזמן גב' לי קימצה את אצבעות ידיה לאגרופים קפוצים חזק. אחד השוטרים ניסה לפתוח את כף ידה בכוח ולא הצליח.

מאוחר יותר לקחו אותה השוטרים לחדר אחר כדי לקחת ממנה דגימות דם. שני שוטרים תפסו בכוח בזרועותיה בזמן ששוטר בבגדים אזרחיים תפס ברגליה. רופא לקח ממנה 5 מבחנות של דם כשהוא מותיר אותה חלשה ומסוחררת.

אחרי כן לקחו אותה השוטרים לאחד ממרכזי המעצרים כדי לפתוח בכוח את אצבעותיה אבל הם לא צלחו בכך. הבכירים שם לא הסכימו לקבל אותה, ללא בדיקה רפואית שבוצעה. עוד שוטרים הגיעו כשהם כופים עליה להיכנע לצילומי רנטגן בבית החולים שין-שנג. שלושה שוטרים ריסנו אותה בחוזקה במהלך הצילומים ועוד מבחנה של דם נלקחה ממנה.

בסוף, השוטרים לקחו אותה למרכז המעצרים השלישי בדא-גאנג, שם סירבה גב' לי לשנן את תקנות המרכז או לחתום על מסמכים כלשהם.

במהלך 28 ימי מעצר, חקרו את גב' לי רק אודות המידע הבסיסי שלה. אף נושאים אחרים לא הועלו בחקירה. נוסף לכך הדבר היחידי שעשה החוקר היה לקחת ממנה דגימות דם ב-6 מבחנות.

בני משפחתה של גב' לי ניגשו לתחנת המשטרה ב-29 בספטמבר לדרוש את שחרורה והגישו תלונה נגד השוטרים. אחד השוטרים אמר להם שהמסמכים הועברו למשרד התביעה. בני משפחתה פנו למשרד התביעה להגיש תלונה, אבל הדרישה שלהם דחתה על הסף.

בערב ה-30 בספטמבר השוטרים החזירו את גב' לי לתחנת משטרת דרך באן-צ'אנג והורו לה לחתום על מסמך המכפיש את הפאלון גונג. גב' לי סירבה. בסופו של דבר היא שוחררה מאוחר יותר באותו היום.