(Minghui.org)

מוסיקת התרגול:

תרגיל 1 (9 דקות ו-14 שניות) 13 MB

תרגיל 2 (30 דקות) 41 MB ; (62 דקות) 141 MB

תרגיל 3 (9 דקות) 12 MB תרגיל 4 (12 דקות ו-30 שניות) 17 MB

תרגיל 5 (60 דקות) 137 MB

תרגילים 1-4 (60 דקות ו-45 שניות) 70 MB

תרגילים  1;3;4 (30 דקות ו-30 שניות) 56 MB

להורדה: הזז את העכבר על הקישור, לחץ על הכפתור הימני (במאק: על הקונטרול קליק), ובתפריט שיופיע, בחר " Save Link As..." (במאק: “Download Linked File As...”)