(Minghui.org)

על-פי המידע האחרון שהגיע לאתר מינג-הווי, מספר מתרגלי פאלון גונג המאומתים, במעצרים ההמוניים שנערכו בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג ב-9 בנובמבר 2018, עלה ל-119.

שתיים מהמתרגלות – גב' וו שיו-לאן וגב' מו – הן קשישות בנות כ-80. כל המתרגלים שנעצרו הם משתי ערים מרכזיות: חארבין ודא-צ'ינג.

עד כה שוחררו 35 מתרגלים: 17 מחארבין ו-18 מדא-צ'ינג. השאר נותרו במעצר וכנראה יוצא נגדם כתב אישום בשל אמונתם.

נמסר שבחודשים שהובילו למעצר, הרשויות צותתו לטלפונים הניידים של המתרגלים ואחר פעילויותיהם ברשתות החברתיות. השוטרים קיבלו רשימת שמות של מתרגלים שעליהם לעצור.

אם מתרגלים סירבו לפתוח את דלת ביתם לשוטרים, הם העמידו פנים שהם צוות שירות ציבורי כדי שיפתחו להם את הדלת, או שהם פרצו פנימה בכוח.

במעצר ההמוני בחארבין רבתי נעצרו 72 מתרגלים. שמות 7 מהם עדיין לא אומתו.

בעיר דא-צ'ינג נעצרו 47 מתרגלים, ביניהם מחותניו של בן הדג'ס, מנחה תכנית הטלוויזיה הפופולארית על תרבות סין של טלוויזיית NTD בניו יורק. הוא ואשתו גב' קריסנט דאי פונים בקריאה לקהילה הבין-לאומית להקדיש תשומת לב לרדיפה נגד הפאלון גונג בסין הנמשכת כבר 19 שנים.

שמות העצורים מפורטים בכתבת המקור באנגלית.

כתבות קודמות בנושא:

דא-צ'ינג, פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג: 45 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד

לפחות 40 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בעיר חארבין, פרובינציית היילונג-ג'יאנג 

נודע על עוד 19 מתרגלי פאלון גונג שהיו מטרה למעצר ההמוני ברחבי פרובינציית היילונג-ג'יאנג

הוריה הסינים של אשת מנחה טלוויזיה אמריקני הועלמו בסין בשל אמונתם