(Minghui.org)

משפחתו של שו באי-גואנג בן ה-11 נקרעה לגזרים בעקבות מאסר אמו ל-5 שנים בשל אמונתה. אביו סבל מסוכרת שהלכה והחמירה אחרי כליאת אשתו ומת ביוני 2016.

על האם נגזרה תקופה בכלא בשל אמונתה

אמו של באי-גואנג, גב' דינג ליו-רונג נעצרה ב-24 בדצמבר 2014, רק משום שסיפרה לאנשים על הפאלון גונג. באי-גואנג היה אז בן 6. הוא הובא לתחנת המשטרה ביחד עם אמו, כך שהשוטרים סגרו את שניהם בתוך כלוב בתחנה. פרטים ♦ המשטרה החזיקה בכלוב את אשתו ובנו בן ה-6 של קצין צבאי לשעבר

מאוחר יותר אביו של באי-גואנג הגיע לתחנת המשטרה לקחת אותו הביתה.הילד לא ראה את אמו מאז. האם, גב' דינג, כלואה בכלא נאן-טונג.

מות האב

אחרי מעצר אמו, אביו של באי-גואנג נסע למרכז המעצרים לראות אותה ושכר עורך דין לייצג אותה. עם כל זאת והצורך להשגיח על באי-גואנג, מצב מחלת הסוכרת שלו החמיר. הוא הובהל לבית החולים ומת ביוני 2016.

אחרי מות אביו, מתרגלי פאלון גונג מקומיים גייסו כסף לתת לקרוביו של באי-גואנג שיגדלו אותו בביתם. דודתו לקחה אותו בסופו של דבר לעיירת מגוריה והשגיחה עליו. הילד הצעיר למד במרץ והיה בין שלושת התלמידים הטובים בכיתתו.

גב' דינג אמורה להשתחרר בדצמבר 2019.