(Minghui.org)

ב-25 באפריל נעצרה גב' צ'ן יי-פיי מהעיר צ'י-פנג במונגוליה התיכונה, בדרכה להביא אוכל לחמותה בת ה-83 הסובלת ממחלת נפש.

גב' צ'ן הייתה על כוונת המשטרה בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. בעקבות זאת נערך בביתה חיפוש והחרימו לה את המחשב וחפצים אישיים שונים. גב' צ'ן נלקחה למרכז מעצרים.

מאוחר יותר הגיעו שוטרים לבית הספר של בתה בת ה-12 של גב' צ'ן. הם דרשו מהבת לחתום על כמה מסמכים בכתב ובטביעת אצבע. הם ביקשו מהמורה שלה לעזור להם לשכנע את הילדה ולומר לה שהיא חייבת לחתום. הילדה לא ידעה שהמסמכים נועדו להפליל את אמה, כמו כן לא העזה להתנגד וחתמה על המסמכים כפי שדרשו ממנה.