(Minghui.org)

בנה של מתרגלת פאלון גונג אמר לאמו לא מזמן: "עכשיו אני מבין למה את ממעיטה להשתמש בטלפון הסלולרי שלך. כל טלפון סלולרי בסין נמצא תחת מעקב".

הוא המשיך: "לפני כמה ימים ליוויתי חבר שלי למרכז מעקב-רשת משטרתי. כשנכנסתי לחדר ראיתי עשרות מחשבים ושוטרים עוקבים אחרי תקשורת סלולרית, כולל תקשורת של מתרגלי פאלון גונג".

שמעתי גם שכמה מתרגלים הלכו לבקר בביתה של מתרגלת מבוגרת שנפטרה לא מזמן. בתה עובדת בתחנת משטרה מקומית, והיא לא הרשתה למתרגלים להביא את הטלפונים הסלולריים שלהם לביתה.

"כל הטלפונים הסלולריים שלכם נמצאים תחת מעקב" היא הסבירה. "אנחנו מקליטים כל מילה שאתם אומרים בטלפונים שלכם".

שתי התקריות האלה מדגישות את החשיבות והדחיפות של בטיחות בשימוש בטלפונים סלולריים.

מאסטר לי הדגיש את הנושא של בטיחות בשימוש בטלפונים סלולריים פעמים רבות, וגם עורכי אתר מינג-הווי עשו זאת.

אבל אני עדיין רואה שמתרגלים רבים מסרבים להקדיש תשומת לב לנושא הזה. למשל, כמה מהם מביאים את הטלפונים הסלולריים שלהם לפגישות לימוד פא ואפילו מקבלים שיחות טלפון בעת שהם נמצאים שם.

כמה מתרגלים מחזיקים את הטלפונים הסלולריים שלהם קרוב אליהם, או בחדר הסמוך. כמה מדברים כל דבר ודבר כשהטלפונים שלהם פתוחים. אחרים נושאים עליהם טלפונים סלולריים כאשר הם מבהירים את האמת. יש השומרים חומר הקשור לדאפא על המסך הראשי של המחשבים שלהם מבלי להצפין את המחשבים, וכולי.

הסיבה שהאנשים הללו אינם מקדישים תשומת לב לבטיחות היא שהם באופן בסיסי אנוכיים, וככאלה הם לא יכולים לראות את העניין מזווית של טיפוח.

כששמים לב לבטיחות אנחנו לוקחים בחשבון את בטיחותם של אחרים. במילים אחרות, אנחנו שמים אותם במקום הראשון ואנחנו אחראים כלפיהם.

שמתי לב שנראה שלמתרגלים שאינם שמים לב לבטיחות יש הרבה מושגים והחזקות אנושיים. הם בדרך כלל אנוכיים, עקשנים, עצלים, נהנים לקחת סיכונים, אוהבים לאמת את עצמם ומתקשים להאמין במאסטר ובפא.

אפשר לקחת ברצינות את הנושא של הבטיחות רק אחרי שנפטרים מהפגמים האלה באופי. זה כל העניין של טיפוח, האין זאת?

כמובן, בטיחות אינה מוגבלת רק לטלפונים סלולריים אלא גם למחשבים, כוננים, כרטיסי זיכרון, ספרי דאפא, אתרים לייצור חומרים להבהרת אמת, קניית חומרי גלם למחשבים ולהדפסות וכו׳. כל אלה הם ענייני בטיחות שעלינו לשים אליהם לב!