(Minghui.org)

בית הכלא לנשים של וו-האן הוא הגדול ביותר בפרובינציית הו-ביי. במשך כל 19 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג, בית הכלא הזה מיישם באופן שיטתי את מדיניות הרדיפה נגד מתרגלות.

מתרגלות רבות נחשפו בקביעות לעינויים פיזיים ונפשיים שתוכננו לכפות עליהן לוותר על אמונתן. במיוחד היו מתרגלות שהזריקו להם סמים הורסי עצבים כדי להרוס את גופן וכוח רצונן.

כשגב' ג'ו שי-שיאה מהעיר דא-יה מהו-ביי הייתה כלואה למשך 4 שנים בכלא הנשים בוו-האן, קבוצת אסירות כפו עליה בכוח לבלוע סמים בלתי ידועים. אסירות פועלות לעתים קרובות בהוראת הסוהרים להוציא לפועל שיטות רדיפה מיוחדות במינן על מתרגלות.

אחרי שכפו בכוח על גב' ג'ו לקחת סמים בלתי מזוהים, היא החלה לסבול מכאבי ראש עזים, ומחשבתה הפכה איטית. היא הפכה רגשנית והייתה בוכה כל הזמן. היא ניסתה להגיש תלונה לאחד הסוהרים וליועץ הכלא, אבל במקום להקשיב לה, הם האשימו אותה שהיא חולת נפש.

שתי אסירות נהגו להכות אותה לעתים קרובות. פעם אחת האסירה הו הכתה אותה בכוח רב כל כך, שאנשים בתאים אחרים יכלו לשמוע את זעקותיה. במקום להעניש את הו, הסוהר האשים את גב' ג'ו שהיא זו שניסתה להכות את הו. במקרה אחר, הסוהרים קשרו אותה לדלת ואילצו אותה לעמוד על רגל אחת במשך 3 ימים.

מתרגלת אחרת, גב' ג'ו-יולאן מהעיר וו-האן נשלחה לכלא ל-4 שנים בשל הפצת חומרי פאלון גונג. פרטים בכתבת המקור באנגלית:

Three Hubei Residents Sentenced to Prison for Their Faith

האסירות נהגו להזריק לה סמים בלתי ידועים 3 פעמים ביום. משקל גופה צנח במהירות והיא חשה חלשה מאוד. רופא הכלא העלים עין מכך שהאסירות הזריקו לה סמים במזרקים מזוהמים.

כתבות קשורות לנושא:

רדיפה אלימה של מתרגלים היא מדיניות מכוונת בכלא הנשים בהו-ביי

בדיקות דם ובדיקות גופניות בכפייה במתקני כליאה – דאגה לבריאות המתרגלים?

מתקן כליאה בהו-ביי משמש לביצוע פשעים נגד האנושות ברדיפת מתרגלי פאלון גונג

Ms. Zhu Xixia Sentenced to Four Years for Suing Jiang Zemin

Persecution and Abuse of Falun Gong Practitioners in Wuhan Women's Prison "Transforming" Falun Gong Remains the Primary Objective at Wuhan Women's Prison

Wuhan City Female Prison in Hubei Province Tries to Force Practitioners to Sign "Guarantee Letters" by Hanging Them Up and Breaking Their Fingers