(Minghui.org)

גב' טאנג ג'ונג-יאן נכנסה לתרדמת יום למחרת שחרורה ממעצר של 21 יום בשל היותה מתרגלת של פאלון גונג, שהיא שיטת מדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' טאנג נעצרה ביחד עם בעלה מר גאו פנג-צ'ון ב-4 בדצמבר 2018. השוטרים ערכו חיפוש בביתם והחרימו את המחשבים שלהם, טלפונים ניידים ופריטים המקושרים לפאלון גונג.

מר גאו שוחרר בערבות מאוחר יותר עקב מצב בריאותו. גב' טאנג הוכנסה למעצר פלילי למרכז המעצרים של מועצת באו-די יום לאחר מעצרה.

היא פתחה בשביתת רעב למחות על המעצר ועונתה באמצעות "האכלה" ברוטלית בכפייה. כמו כן סיממו אותה הסוהרים וחשמלו אותה באלות מחשמלות אחרי שקשרו אותה לכסא מתכת. היא סיפרה לאחר מכן על הרגשה קיצונית של אי נוחות באיבריה הפנימיים והייתה חלשה מאוד.

כשעורך דינה ביקר במרכז המעצרים, הסוהרים אמרו לו שגב' טאנג מסרבת לפגוש בו. הוא חשד שאלה הסוהרים שדחו את הפגישה מפחד שמא ייוודע לו על האלימות והאכזריות שהם הפעילו נגד גב' טאנג.

חמותה של גב' טאנג נסעה למרכז המעצרים ב-24 בדצמבר ודרשה את שחרורה. הסוהרים הסכימו הפעם לשחרר אותה מסיבות רפואיות.

למחרת, 25 בדצמבר, שוחררה לביתה, ויום למחרת היא נכנסה לתרדמת.