(Minghui.org)

ב-13 במארס 2018 חילקה גב' וואנג ג'ון-צ'יאו בת 71 עלוני פאלון גונג בשוק האיכרים לאנשים מהכפר שלה והמשטרה עצרה אותה. כל העלונים ו-80 שטרות כסף עם מסרים מודפסים של הפאלון גונג הוחרמו ממנה

גב' וואנג גרה בכפר מא-פו-צאי בעיר דונג-ג'ואו. היא הובאה לתחנת המשטרה המקומית שם ניסו השוטרים לענות אותה באמצעות כיסא הברזל. היא סירבה לשבת בכיסא. לשאלה מהיכן קיבלה את שטרות הכסף והעלונים היא ענתה שהם מאתר מינג-הווי.

אחד השוטרים סטר על פניה וגב' וואנג צעקה בקול: "פאלון דאפא הוא טוב, אמת-חמלה-סובלנות הם דבר טוב".

השוטר שהיה המום מאומץ רוחה לא העז להכות אותה שוב.

כשניסתה לספר להם מהו פאלון גונג ומדוע הרדיפה אינה נכונה, הם נעלו אותה בחדר.

אחרי שהתברר היכן היא גרה, זימנו השוטרים לתחנה את בעלה ואת מזכיר המפלגה בכפר שלה.

מזכיר המפלגה הגן על גב' וואנג. הוא אמר: "היא לא עשתה כל דבר רע. היא נעצרה פעמים רבות אבל תמיד שוחררה. למה שלא תחזירו אותה לביתה?"

לשוטרים לא נותרה ברירה אלא לשחרר אותה.