(Minghui.org)

נציג אגודת הפאלון דאפא (פאלון גונג) בצ'כיה, הגיש לסנאט הצ'כי ב-4 באפריל 2018 עצומה הקוראת להפסקת הרדיפה של המק"ס נגד הפאלון גונג. העצומה הייתה חתומה על ידי 40,000 צ'כים. סנאטור ד"ר ז'דנק פאפושק (Zdeněk Papoušek ) מוועדת החינוך, המדע, התרבות, זכויות האדם והעצומות של הסנאט קיבל את העצומה שהוגשה לו על ידי נציג האגודה. בעצומה מבקשים החותמים מהמחוקקים להעביר החלטה הקוראת לממשלת סין להפסיק את הרדיפה נגד הפאלון גונג.


סנאטור ד"ר ז'דנק פאפושק (Zdeněk Papoušek) (מימין) מקבל עצומה מנציג אגודת הפאלון דאפא בצ'כיה מר Jiří Pokorný

בשנים האחרונות, מתרגלי פאלון גונג ברפובליקה הצ'כית ארגנו פעילויות שונות להעלאת המודעות לרדיפה, אספו חתימות לגנותה ותוך כדי כך הציגו לאנשים את הפאלון גונג, שהיא שיטת טיפוח מסורתית המבוססת על אמת-חמלה-סובלנות.

הרדיפה שהמק"ס מנהלת נגד מתרגלי הפאלון גונג נמשכת. הרבה אזרחים שזועזעו מהתנהגות המשטר הסיני תומכים בפאלון גונג, וחתמו על העצומה להפסיק את הרדיפה.

בנוסף לחתימה הפיזית על העצומה, היו אנשים שחתמו גם בעצומה און ליין כדי לתמוך בפאלון גונג. קרוב ל-40,000 חתימות נאספו. מתרגלי הפאלון גונג ברפובליקה הצ'כית אמרו שהם ימשיכו להעלות את המודעות לרדיפה שמבצעת המק"ס ושהם יגיעו לאנשים מכל שדרות החברה כדי לעצור אותה.