(Minghui.org)

מר לו יאן-קון מתרגל פאלון גונג בן 59 מהעיר בן-שי בליאו-נינג, כלוא באופן בלתי חוקי בבית סוהר. הוא אובחן בשלב אחרון של סרטן הכבד, ורשויות הכלא שחררו אותו על תנאי כדי להימנע מלקחת אחריות על מצבו.

כרגע הוא נמצא בבית החולים בעיר ג'נג-ג'ואו שבפרובינציית הה-נאן כשהוא במצב קריטי.

מר לו נעצר ב-5 בינואר 2015 בעיר ג'י-יואן בפרובינציית הה-נאן. הוא הוחזק במרכז המעצרים בעיר. ב-2016 נגזרו עליו 6 שנים בכלא. ב-2017 הוא הועבר לכלא ג'נג-ג'ואו בעיר שין-מי, שם הוחזק ועונה עד שאובחן עם מחלת סרטן באפריל 2018.

כבר בשנים 2002 עד 2006 מר לו היה כלוא בכלא ג'נג-ג'ואו בשל סירובו לוותר על אמונתו.

במחאה השקטה של ה-25 באפריל 1999, מר לו היה אחד הנציגים שנפגשו עם ראש הממשלה דאז (ראה: אירועי ה-25 באפריל). מאז הוא נעצר, נכלא ונשלח למחנות עבודה בכפיה פעמים רבות. כמו כן נאלץ לעזוב את ביתו מחשש להטרדות ומעצרים.

אשתו של מר לו, וואנג שון-ג'י הוחזקה בעבר במחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יה במשך שנתיים.