(Minghui.org)

השנה "שן יון" חזר לאוסטרליה והופיע בשבע ערים. ב-4 בפברואר מכרתי כרטיסים בקניון יחד עם המתאמת המקומית שלנו. היא קיבלה הודעת סמס דחופה ש"שן יון" עומד להופיע בעיר אחרת, אך יש הפסקת חשמל לא צפויה בכל העיר! המופע תוכנן לשעה 14:00, אך חברת החשמל המקומית מסרה שהתקלה לא תתוקן עד השעה 17:00.

המתאם הראשי של סיור ה"שן יון" באוסטרליה שלח הודעת סמס בהולה ליידע כל מתרגל אוסטרלי על ההפרעה הבלתי צפויה, ולבקש שכולם ישלחו מחשבות נכונות כדי לחסל אותה.

כששמעתי את הידיעה הרגשתי כל כך חסר אונים. מה אנחנו יכולים לעשות בכמה דקות מועטות שנותרו עד תחילת המופע? ידעתי שהגורמים המרושעים שמאחורי ההפרעה חייבים להיות מרושעים במיוחד. הדמעות החלו להתאסף, מוכנות לזלוג על פניי, אך בתוכי שלחתי מחשבות נכונות לסלק את ההפרעה המרושעת!

אספתי את עצמי ופשוט עמדתי שם והכרחתי את מחשבתי להיות רגועה. החזקתי במחשבה "לסלק לחלוטין את כל הגורמים המרושעים המפריעים להופעות השן יון, כולל הכול ולא משמיט דבר". ואז חזרתי שוב ושוב על המשפטים של המאסטר על תיקון הפא [בשליחת מחשבות נכונות]. הייתי ממוקד מאוד וחשתי שכל גופי עטוף באנרגיה שהתגברה עוד ועוד.

לפתע הופיע דימוי במוחי. דרקון בצבע כסף עם עיניים אדומות כדם הופל ארצה. המחשבות הנכונות החזקות ששלחו המתרגלים בכל רחבי אוסטרליה היו כמו פטישים שהלמו בדרקון. לבסוף הוא ירק דם ומת. הצורה בה ראשו וגופו נחבטו מהעוצמה של המחשבות הנכונות של המתרגלים הופיעה שוב ושוב במוחי.

עמדתי שם ושלחתי בשקט מחשבות נכונות. מחשבתי הייתה ריקה.

תוך חמש דקות, המתאם שלח הודעה חדשה. החשמל חזר! "שן יון" יופיע בזמן!

אני מרגיש באמת שמהרגע שההודעה על הפסקת החשמל התקבלה, כל הלבבות של מתרגלי הדאפא באוסטרליה היו יחד. כשאנחנו שולחים יחד מחשבות נכונות, האנרגיה הנפלטת יוצרת שדה נהדר. בממדים אחרים, זהו בטח מראה שאי אפשר לתאר; זה באמת מרעיד את היקום של עשרת הכיוונים. דרך האירוע הזה הבנתי את העוצמה הכבירה של המחשבות הנכונות של מתרגלים המסלקות את הרוע לחלוטין.

זה כמו שהמאסטר אמר,

"המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה" ("יסודות להתקדמות במרץ II")

אם המחשבה הנכונה שלך חזקה, העוצמה שלה מספיקה כדי לבקע הר – אפילו מחשבה אחת תוכל לעשות את זה." ("מהו תלמיד דאפא")

שליחת המחשבות הנכונות היא אחד משלושת הדברים שמתרגל צריך לעשות. אך עדיין לא הקדשתי לזה מספיק תשומת לב בעבר. לאחר החוויה הזאת, הבנתי כמה חזקות המחשבות הנכונות שלנו באמת, וכמה חשוב לשלוח מחשבות נכונות. כשכל אחד מהמתרגלים האוסטרלים שלח מחשבות נכונות כדי לחסל את הרוע שהפריע, הוא מת!