(Minghui.org)

המתרגלת גב' ג'יאו לי-לי מהעיר לאן-ג'ואו נעצרה בספטמבר 2014. היא הועמדה למשפט שנה לאחר מכן ונגזרו עליה 8 שנים בכלא בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

באוקטובר 2015 הועמדה גב' ג'יאו למשפט בבית הדין של מועצת צ'נג-דואן ובמאי 2016 הועברה לכלא הנשים בגאן-סו. הרשויות התעללו בה פיזית בניסיונן לכפות עליה לוותר על אמונתה.

הסוהרים הסיתו אסירות לפקח על גב' ג'יאו סביב השעון. הן כפו עליה לשבת בישיבה שפופה בתנוחה אחת למשך פרקי זמן ארוכים והכו אותה בכל פעם שזזה מעט. רגליה התנפחו חמורות כתוצאה מכך. כשלא יכלה להמשיך לשבת בתנוחה הזאת, אחד הסוהרים חשמל אותה באלה מחשמלת כשהוא גורם לה לכוויות חמורות על מתניה. השוטרים הורו לאסירות לאלץ אותה לכתוב כל יום את מחשבותיה ב"יומן מחשבות" שבו היא תוקיע את הפאלון גונג.

יום אחד במחצית הראשונה של 2017, לאחר שעברה עינויים, נפלה גב' ג'יאו ממיטתה כשהיא חסרת הכרה. כששבה להכרתה, היא לא יכלה לראות למשך זמן מה ומחצית מפניה היו חבולות. היא הייתה זקוקה לעזרה בכל המטלות היומיומיות ובכלל זה שימוש בשירותים. למרות כל זאת המשיכו לענותה.

הסוהרים הסיתו את האסירות לענות אותה כדי לגלות שמות של מתרגלי פאלון גונג נוספים, והבטיחו לאסירות שיפחיתו להן את תקופת העונש שלהן אם יצליחו במשימה.

היסטוריה של רדיפה

גב' ג'יאו נעצרה ונכלאה פעמים רבות מאז החלה הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999. הפעם הראשונה הייתה באפריל 2000 כשנשלחה למחנה עבודה בכפייה שם עברה עינויים משך שנה. בנובמבר 2011 נגזרו עליה 5 שנים בכלא אחרי שנעצרה בשל תליית שלטים של הפאלון גונג. היא הוכתה, חושמלה באלות מחשמלות וכפו עליה לעבוד בעבודת פרך בכלא.

ב-2010 היא נעצרה ועונתה במשך 36 ימים במעצר. המשטרה התכוונה להכניס אותה למשך שנה למחנה עבודה בכפייה אבל רשויות המחנה סירבו לקבלה עקב מצב בריאותה המדורדר והיא שוחררה. ראה פרטים נוספים בכתבות הבאות באנגלית: Falun Gong Practitioner Jiao Lili from Langzhou City, Gansu Province Persecuted Ms. Jiao Lili Repeatedly Imprisoned