(Minghui.org)

ב-8 באוקטובר 2017 נעצרה גב' פנג, אמה בת ה-83 של המתרגלת הואנג יו-פנג העצורה משום ששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. האם נעצרה 5 חודשים אחרי בתה, כשחיפשה דרך לשחרר אותה.

תיק החקירה של הבת, גב' הואנג, נמצא במשרד התביעה של מועצת האן-יאנג. האם, גב' פנג פנתה פעמים רבות לתחנת המשטרה מקומית ולמשרד התביעה כדי לשחרר את בתה, שנעצרה ללא עילה חוקית. אבל כל מאמציה היו לשווא.

ב-22 במארס 2018 הגיעה גב' פנג למרכז המעצרים בעיר וו-האן למסור מכתב למנהל המרכז. היא כתבה במכתב שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג, ושבתה לא הייתה צריכה מעולם להיעצר בשל מימוש זכותה החוקתית לחופש אמונה.

אחד הסוהרים חטף מידה את המכתב, ובה בעת 3 סוהרים אחרים הוציאו אותה מהלובי לחצר. סוהר נוסף צילם אותה.

עוד סוהרים הגיעו למקום לחקור את גב' פנג. אחד מהם שאל אותה איך היא הגיעה לרעיון לכתוב מכתב ואיים שיקח אותה לתחנת המשטרה המקומית.

מקורות פנים מסרו ששמעו סוהר אחר מצלצל לממונה עליו באומרו שגב' פנג די זקנה ואינה נראית במצב בריאות טוב. אבל הממונה עליו סירב לשחרר את גב' פנג.

4 שוטרים הגיעו לקחת את גב' פנג בניידת. לא ברור לאן לקחו אותה.