(Minghui.org)

דיוויד מטאס, חוקר מוביל בנושא פשעי קצירת איברים בסין, השתתף בכנס השנתי לביו-אתיקה בבית הספר לרפואה בהרווארד, בוסטון, ב-13 באפריל 2018. הוא הרצה על הפרקטיקה הפוגענית של קצירת איברים מאנשים חיים לצורך השתלות בסין, והעלה את נושא ההצדקות בהן "מתכסים" מומחי השתלות כדי להצדיק את העובדה שהם בקשר עם עמיתים מתחום ההשתלות בסין.

מר מטאס הוא עורך דין בינלאומי לזכויות האדם. מאז 2006 הוא כתב באינטנסיביות על קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין, הנעשית כחלק ממדיניות המשטר הקומוניסטי לרדוף ולהכחיד את השיטה הרוחנית.

מאטאס דן בפרקטיקה הפוגענית של קצירת איברים מאנשים חיים, המשמשת כמקור האיברים בהשתלות בסין

פוסטר שהציג מטאס

כנס ביו-אתיקה 2018 בבית הספר לרפואה בהרווארד

אחרי ההרצאה הייתה למשתתפים הזדמנות לשאול את מר מטאס שאלות. חלק מהם היו מודעים להתעללות בהשתלות בסין ורצו להתעדכן בנושא.

יום לפני הכנס בהרווארד הרצה מר מטאס בפני סטודנטים וחברי סגל בוולסלי קולג', מכללת נשים למדעי הרוח הממוקמת במערב בוסטון.

מאטאס מרצה בוולסלי קולג' בנושא פשעי קצירת האיברים בהשתלות איברים בסין

מר מטאס הרצה גם באירוע לציון הפרישה של 300 מיליון סינים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית, שנערך בצ'יינה-טאון של בוסטון ב-4 באפריל השנה.

מטאס מדבר בעצרת בצ'יינה-טאון בבוסטון