(Minghui.org)

ב-9 עד ה-10 ביוני 2018 התקיימה בעיר צ'ינג-דאו בפרובינציית שאן-דונג ועידת הפסגה של SCO –"ארגון שנחאי לשיתוף פעולה" - ארגון בין-לאומי שנועד לבנות אמון ולהגביר את שיתוף הפעולה בין מספר מדינות באסיה, בין הבולטות שבהן רוסיה וסין. במהלך 18 שנות ההיסטוריה שלה, זו הייתה ועידת הפסגה הרביעית של SCO שהתקיימה בסין ובפעם הראשונה מחוץ לשנחאי ולבייג'ינג.

לקראת ועידת הפסגה, רשויות צ'ינג-דאו והערים השכנות לה פתחו במעצרים של מתרגלי פאלון גונג מקומיים בקנה מידה גדול. פאלון גונג היא שיטת מדיטציה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז יולי 1999.

סון-צ'י-שנג, מזכיר המפלגה העומד בראש הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) בעיר ווי-פאנג הכפיש את הפאלון גונג בהופעתו בטלוויזיה. ה-PLAC היא סוכנות לא משפטית שבכוחה לעקוף את מערכות אכיפת החוק והמשפט, במטרה לשרש את הפאלון גונג.

תחת הוראותיו של סון, משטרת ווי-פאנג עצרה מתרגלים מקומיים רבים בניסיון למנוע מהם להגיע לצ'ינג-דאו לעתור למען הפאלון גונג. בין אפריל ליוני נעצרו סך כולל של 163 מתרגלים. ביניהם היה רונג צ'ונג-צ'נג שנעצר פעמיים: ב-12 באפריל ולאחר מכן ב-14 במאי.

המתרגלים שנעצרו היו מווי-פאנג ושמונת האזורים הכפופים לה ובכלל זה מהערים שואו-גואנג, גאו-מיי, צ'אנג-יי, צ'ינג-ג'ואו ג'ו-צ'נג ואן-צ'יו כמו גם מנפות צ'נג-לה ולין-ג'ון.

להורדת רשימת כל שמות המתרגלים שנעצרו:

Download the full list of arrested practitioners (PDF)