Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מה גורם לנו לא להצליח להסתכל פנימה (חלק שלישי)

יולי 22, 2018 |   מתרגל בסין

(Minghui.org)

לחלק הראשון לחלק השני

לאמוד קונפליקטים באמצעות מחשבה נכונה

קונפליקטים יכולים לחשוף את ההחזקות השונות שלנו. אם אנחנו כמטפחים יכולים לאמוד כל קונפליקט וקונפליקט מנקודת מבט של הפא, להסתכל פנימה, לחפש בתוך הלב האנושי שלנו, לחשוף את ההחזקה ולסלק אותה, אנחנו נשתפר ונתרומם לתחום גבוה יותר.

כשקונפליקט מתרחש, זה לא חשוב להחליט מי צודק ומי טועה. מה שחשוב הם הנסיבות שהעלו וחשפו את ההחזקה. זה כמו בתרגילי מלחמה: כשהאויב מתחבא זה אפילו יותר קריטי לפתות אותו להתגלות כדי לחסל אותו.

כשמתרגל דאפא מסוגל להביט מעבר לקונפליקט עצמו ומחפש ומגלה את ההחזקה המסתתרת עמוק, הוא יוכל לפעול ולסלק אותה ובכך לנצל הזדמנות להיטמע בפא ולהתרומם מעלה.

המאסטר אמר:

"הדבר נכון במיוחד בתקופת תיקון הפא, בה כל הישויות של הקוסמוס, גם חיוביות וגם שליליות, רוצות להינצל. ונכללות בכך אפילו האלוהויות העצומות במידה שלא ניתן לדמיין הנמצאות ברמות הגבוהות ביותר, ובמיוחד, הישויות החיות של העולמות שלהן. ולכן הן הצליחו להכניס רגל לתוך העולם האנושי ולשלושת העולמות. האם הן יוותרו על ההזדמנות הזו של פעם בעידנים להינצל? "אתה חייב להציל אותי", כולן מפצירות "אתה חייב להציל אותי, אתה חייב להציל אותי". אבל הדרך בה זה מתבטא אינה כפי שניתן לצפות מתוך ההיגיון וההבנה הקיימים בעולם האנושי, כמו למשל שצריך להיות מנומס וצנוע כשמבקשים עזרה: "אתה מציל אותי, אז אני צריך ראשית להכיר לך תודה ולהקל עליך" – זה בכלל לא כך. כפי שהן רואות את זה: "אם אתה אמור להציל אותי, קודם עליך להגיע לרמה שלי, וחייבת להיות לך המידה הזו של מוסריות אדירה לפני שתוכל להציל אותי. בלי מוסריות אדירה שכזו, ובלי שהגעת לגובה שלי, איך תוכל להציל אותי?" אז הן יגרמו לך למעוד וליפול, לסבול, ולסלק את ההחזקות שלך. ואחרי כן, כשהמוסריות האדירה שלך כבר הוקמה, אז כבר טיפחת לרמה הזאת ותוכל להציל אותן. כך הן עושות." ("תלמידי הדאפא חייבים ללמוד את הפא")

מהיבט זה, השאלה אם מתרגל דאפא מסוגל להסתכל פנימה, לסלק החזקות ולהתרומם מעלה, קשורה לגורל – לקיום או להשמדה – של אין ספור חיים שהוא או היא מייצגים. זה כל כך רציני.

תיקון הפא ממשיך להתקדם רמה אחת בכל פעם. אם אתה מהסס, לא מוכן לחפש פנימה ולהתרומם מעלה, אתה לא תגיע למצב הטיפוח הנדרש לרמה הזאת והישויות החיות ברמה הזאת יחמיצו את הסיכוי להינצל.

קונפליקטים מתעוררים כתוצאה מיחסים קארמתיים, והם יקרים בכך שהם יכולים לעזור לחשוף את ההחזקות שלנו ובכך לעזור לנו להשתפר ולהתרומם מעלה. אני מבין כעת שפעמים כה רבות לא עשיתי שימוש במקרים האלה במלואם כדי לסלק את ההחזקות שלי. זה נגמר בכך שהסתובבתי במעגלים ועשיתי מעקף די רציני כדי לסלק את ההחזקות שלי.

הנתיב שלי

בנתיב הטיפוח שלי ניסיתי דרכים רבות להתגבר על קשיים רבים, על פחד ועל לחץ מכל הכיוונים. בכל פעם שהייתי מיואש ומתוסכל, הייתי מעודד ומנחם את עצמי. בכל פעם שפעלתי היטב הייתי משבח את עצמי וחוגג – אבל גם מציב יעדים חדשים. בכל פעם שהרפיתי או עשיתי טעויות, הייתי מכוונן את עצמי מחדש במהירות ואומד את עצמי מחדש עם סטנדרטים גבוהים יותר.

אני שואל את עצמי שאלות רבות, במיוחד באמצע מצוקות, קונפליקטים, קארמת מחלה ומאבקים.

אני נחוש לסלק את ההחזקות שלי. יש כאלה שלקח חודש לשחרר אותן ויש כאלה שלקח שנה או אפילו זמן ארוך יותר ויש כאלה שלא גיליתי אותן עדיין. אבל אני אמשיך לטפח הלאה עד שכל ההחזקות שלי ייעלמו.

(סוף)