(Minghui.org)

01 ביולי 2018

המאסטר הזכיר את סוגיית קארמת המחלה במהלך הרצאתו בוועידת הפאלון דאפא 2018 לשיתוף התנסויות בטיפוח בוושינגטון די.סי. אנחנו רוצים להזכיר למתרגלים שאולי לא הקדישו תשומת לב לסוגיה הזאת את הדברים הבאים. הלב שלכם יקר מאוד; התמדתם להבהיר אמת במקומות ציבוריים, באתרי תיירות ומול השגרירויות והקונסוליות הסיניות. עשיתם זאת בהתנדבות, והתייחסתם לכך בעדיפות גבוהה יותר מאשר לקריירה שלכם ולמשפחתכם וללא כל פיצוי שהוא. אולם עלינו לשקול את ההשפעה הממשית של הצלת אנשים ולשקף את הרציונליות, הסובלנות וחוסר האנוכיות של תלמידי הדאפא. חישבו על זה, אם קורה שעלינו לסבול קארמת מחלה, ואולי אפילו להזדקק לסיוע של קביים או כיסאות גלגלים, אז התדמית והמצב שלנו [באותו זמן נתון] לא יאמתו את הדאפא. אולי זה יגרום אפילו לבלבול או לחוסר הבנה בקרב אנשים. המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) היא מרושעת ויכולה לנצל את המצב כדי ליצור תעמולה שקרית ולהזיק לאנשים. זהו ההיפך מהרושם שאנחנו שואפים להשיג באמצעות התרוממות עצמית כדי להגשים ולממש את השליחות שלנו בהצלת ישויות חיות. אולי יהיה טוב יותר עבורכם לשמור זמנית על פרופיל נמוך ולעשות דברים אחרים, נצלו את הזמן ללמוד את הפא יותר והסתכלו פנימה כד לטפח את עצמכם. ברגע שתעברו את המצוקה, אתם יכולים שוב ללכת למקומות ציבוריים להציל אנשים כתלמידי דאפא במצב בריאות נורמלי.

הנהלת מערכת מינג-הווי 30 ביוני 2018