(Minghui.org)

לאחרונה נודע שתושב העיר ג'י-לין בפרובינציית ג'י-לין מת לפני 12 שנים כתוצאה מהתעללות שסבל בעודו בכלא.

מר לי סונג-טיאן נעצר בספטמבר 2003 בעודו עובד בעיר צ'ינג-דאו בשאן-דונג. הוא היה על כוונת הרשויות אחרי שהלשינו עליו שהוא מפיץ מידע על הרדיפה שמנהל המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המתבססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

על מר לי נגזרו 4 שנים בכלא. טרם הועבר לכלא ג'י-נאן הוא הוחזק במרכז המעצרים של דא-שאן במשך שנה. עקב התעללות שסבל מסוהרי הכלא הוא איבד כמות משמעותית ממשקלו. כשבריאותו המשיכה להתדרדר הוא נשלח לבית החולים של הכלא בנובמבר 2004.

לא ברור איזה מן טיפול הוא קיבל, אבל אחר 6 חודשים בבית החולים הוא לא שלט עוד על גופו לחלוטין.

"משרד 610" בג'י-נאן אישר את בקשת הכלא לשחרר את מר לי מסיבה רפואית.

במאי 2005 הטיס הכלא את מר לי חזרה לעיר מגוריו בג'י-לין. אמו העירה שהוא היה שדוף מרזון ובטנו הייתה גדולה ונפוחה. הוא אובחן עם מיימת בכבד.

ב-8 בינואר 2006 מר לי מת בגיל 29. מותו חתם שנים של סבל בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג.

מר לי החל לתרגל פאלון גונג ב-18 בפברואר 1998 ותוך 3 חודשים נעלמו כל בעיות הבריאות שלו שכללו בעיות לב, גידול במוח, דלקת כיס המרה וכאבי רגליים. בעקבות זאת אמו ודודתו הצטרפו גם הן לתרגל בדאפא.

מעצרים קודמים בשל אמונתו

אחרי שהחלה הרדיפה ביולי 1999, מר לי ואמו ניסו לנסוע לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג אבל הם נעצרו עוד לפני שהגיעו לתחנת הרכבת המקומית. מיד לאחר מכן הוצב עליהם מעקב. הם הצליחו להתחמק מהמעקב בספטמבר 1999 והגיעו למשרד העתירות המרכזי בבייג'ינג. הם נעצרו במשרד ונשלחו חזרה לעיר מגוריהם, שם נעצרו למשך 15 יום.

בדצמבר 2000 נסעו מר לי ודודתו שוב לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג ונעצרו שם. מר לי החל בשביתת רעב כדי למחות והוכה נמרצות עד שהתעלף. כשהוחזר לג'י-לין למעצר, אמו ביקרה אותו וראתה שאיבד משקל רב. מחלת הלב שלו חזרה והוא שוחרר מסיבה רפואית.

במאי 2001 מר לי ואמו נעצרו בביתם ונשלחו למרכז לשטיפת מוח. אחרי ששוחרר עבר מר לי לגור בפרובינציית שאן-דונג.