(Minghui.org)

גב' טאן יין-ג'ן בת 66 נרדפה באכזריות כה רבה בשל אמונתה בפאלון גונג במשך 18 השנים שנעשתה רפת שכל והתקשתה לתפקד. חרף מצבה, המשיכו הרשויות לעקוב אחריה ולהטריד אותה באופן קבוע כדי להרתיע אותה מלתרגל.

באוקטובר 2017 גזר בית הדין של מועצת שי-שי על גב' טאן 18 חודשים בכלא בשל "חתירה תחת אכיפת החוק". משפחתה קיבלה את פסק הדין אבל היא עצמה לא ידעה דבר על כך. משפחתה אינה מבינה איך ניתן להרשיע אישה מבוגרת כמוה, בעלת לקות פיזית ושאינה יכולה לדאוג לעצמה, בהאשמה "תפורה" כזאת.

מעצרים קודמים בשל אמונתה

גב' טאן נעשתה מתרגלת פאלון גונג ב-1996 ומחלותיה נעלמו. פאלון גונג היא שיטת טיפוח-תרגול לגוף ולנפש הנרדפת מאז 1999. גב' טאן נעצרה, נכלאה נחשפה לשטיפת מוח ובביתה נערכו פעמים רבות חיפושים וביזה.

ב-25 באוגוסט 2011 עצרה אותה המשטרה בביתה של מתרגלת אחרת. היא הייתה עצורה במשך שבועיים ועונתה במרכז לשטיפת מוח במשך 17 יום לפני ששוחררה.

ב-28 בספטמבר 2012 דפקה אישה על דלת ביתה והורתה לה לפתוח אותה אחרת המשטרה תפתח אותה בכוח. ברגע שגב' טאן פתחה את הדלת, מיהרו פנימה 8 אנשים. הם עצרו אותה בשל תרגול בפאלון גונג. גב' טאן סירבה לחתום על צווי המעצר והחיפוש.

היא נלקחה לתחנת משטרת וו-טאי-דזי. כשבכירים במרכז המעצרים סירבו לקבל אותה עקב לחץ דם גבוה בסיכון, המשטרה צלצלה לבעלה באותו לילה לבוא ולקחת אותה הביתה.