(Minghui.org)

הוועידה הסינית ה-15 לשיתוף התנסויות בטיפוח באתר מינג-הווי נפתחה להגשת מאמרים.

המאסטר אמר:

"צלחתם את החלק הקשה ביותר של המסע, את הזמנים הקשים ביותר עברתם. ללכת היטב בנתיב שלך – קל יותר להגיד את זה מאשר לעשות. אבל לא משנה כמה זה עלול להיות קשה, באתם לכאן בשביל זה. ולא משנה כמה זה קשה, זאת הסיבה שעבורה החיים שלכם נבראו ונוצרו". ("הוראת הפא בוושינגטון די.סי. ב-2018").

כמטפחים כולנו יודעים שתלמידי דאפא נמצאים כבר 19 שנים תחת הגנתו של מאסטר לי במסע הטיפוח של תיקון הפא. מה שהקרבנו והשגנו במשך 19 השנים האלה זה יקר מאוד. 19 שנים הן לא תקופת זמן קצרה בחיי אדם, אבל הן רק רגע חולף במחזור החיים האין סופיים שלנו. סבלנו כה רבות בחיים-אחר-חיים שלנו בעבר, רק כדי להבטיח את ההזדמנות להשיג את הפא כיום, לטפח ולסייע למאסטר עם תיקון הפא. אל לנו להרפות בטיפוח שלנו עצמנו במהלך הזמן. כמו כן אין עלינו לשכוח גם את השבועה שלנו ואת המטרה המקורית שלנו לנוכח פיתויים, תהילה, אינטרס ורגשנות של החברה והפרעות מהכאוס שבעולם. זה הכרחי עבורנו לשתף באופן קבוע את ההבנות שלנו על איך להמשיך ללכת היטב על נתיבי הטיפוח שלנו ולעשות היטב את שלושת הדברים שהמאסטר דורש מאיתנו, כמו גם על איך לעמוד בפני הגאות והשפל של הזרמים השוטפים של האנושות. רק באמצעות שיתוף נוכל לדרבן ולעודד זה את זה להשתפר.

אנחנו מקוים שכל מתרגל בסין יוקיר את הזדמנויות הטיפוח שניתנות בוועידת הפא של סין באתר מינג-הווי, ( Minghui.org) ויכתבו התנסויות אישיות בנושא הטיפוח של תיקון הפא, התהליך של שיפור השין-שינג, וההארה הישרה שלהם אל עקרונות הפא. אנו מקווים לראות שכל אחד יגדל לבשלות יותר ויטפח טוב יותר כשהוא מתכונן להשתתף בוועידת הפא 2018 האינטרנטית באתר מינג-הווי,

למען שיפור נוחות הקריאה, המאמרים צריכים להתמקד בכמה היבטים, ואל תנסו לכסות כל נושא אפשרי. הימנעו ממילים ומברכות ללא תוכן כדי לא לאמת את עצמכם באמצעות שימוש במאמרים ממינג-הווי. אורך כל מאמר צריך להיות מוגבל ל-2,500 עד 5,000 מילים. הכותרת צריכה להיות ספציפית ולשקף את נושא המאמר. במאמרים ארוכים חישבו על הוספת כותרות-משנה.

למרות שמאמרי שיתוף התנסות במינג-הווי מיועדים לשיתוף בין מתרגלים, הקוראים שלנו כוללים גם כאלה שאינם מתרגלים. לכן כשאתם כותבים, תנו דעתכם על האפקט של הבהרת האמת לחברה הרגילה.

אנו מקווים שיותר מתרגלים ישתתפו בהתלהבות באירוע הזה, אבל אנחנו גם מציעים לא לכתוב סתם פסקאות שטחיות ולהשתתף רק למען להשתתף. אנא השקיעו את לבכם בכתיבת המאמרים שלכם והתמקדו באיכות. בבקשה הוקירו את הזמן שמקדישים מתרגלים עמיתים להדפסה, להגשה ולמיון המאמרים. אפילו אם לא נוכל לפרסם את כולם במהלך תקופת הוועידה, מאמרים באיכות גבוהה עדיין יפורסמו לתועלת הכלל במועד מאוחר יותר.

אנחנו מצפים לעבוד עם מתרגלים מסין כדי להפוך את הוועידה הזאת להצלחה גדולה. הערות להגשת מאמרים 1. ההגשה נפתחת ב-8 באוגוסט ונסגרת ב-15 בספטמבר 2018 2. הקריאה למאמרים מיועדת רק לתלמידי דאפא בסין. 3. כאשר כותבים, מתאמים ושולחים מאמרים, אנא המשיכו לשים לב לעניינים של בטיחות. 4. כששולחים מאמרים דרך חשבון אימייל פנימי של האתר, אנא ציינו את האזור שלכם. 5. כאשר אתם שולחים מאמרים, אנא ציינו בשורת הנושא: ״הגשה לוועידה לשיתוף התנסות״, כדי לפשט את הטיפול על ידי צוות העורכים. 6. אנא שלחו מאמרים לתיבת הדואר המוקדשת לוועידות פא בסין fahui@minghui.org הנהלת עורכי אתר מינג-הווי

8 באוגוסט 2018