(Minghui.org)

אח ואחות מבוגרים מהעיר חארבין נעצרו בהפרש של שמונה חודשים זה מזו, בשל תרגול בפאלון גונג, שיטת רוחנית למדיטציה המבוססת על עקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" ונרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי מאז 1999.

האחות ג'או שיו-ג'י בת ה-71 הועמדה למשפט ב-6 ביולי 2018. מעצרו של האח מר ג'או לין נחתם על ידי משרד התביעה ב-22 ביוני.


גב' ג'או שיו-ג'י


מר ג'או לין

האח והאחות למשפחת ג'או נעצרו בהפרש של 8 חודשים זה מזה. האח לין נעצר ב-24 במאי 2018 בשל הדבקת סטיקר "פאלון דאפא הוא טוב". במקום ציבורי. ראה פרטים בכתבה:

Sixty nine Year-Old Man Detained for Putting Up A Sticker Reading “Falun Dafa is Good

לאחר מכן נערכו בביתו חיפוש וביזה.

מעצרה של האחות שיו-ג'י והעמדתה לדין

ב-24 בספטמבר 2017 דפקו שוטרים על דלת ביתה השכור של גב' ג'או שיו-ג'י כשהם מחפשים את בעל הבית. אחרי שנכנסו פנימה הם הבחינו במגילת קלף לשנה החדשה עם המילים "פאלון דאפא הוא טוב" תלוי על הקיר ושיערו שהיא מתרגלת פאלון גונג. בעקבות זאת הם ערכו חיפוש וביזה בבית.

יותר מ-40 ספרי פאלון גונג ותריסר לוחות שנה עם כיתוב על הפאלון גונג הוחרמו מביתה של גב' ג'או. היא נעצרה למשך 15 ימים. כשהמשיכה לטעון לחפותה, הגדרת המעצר המנהלי שונתה למעצר פלילי. היא הועברה למרכז המעצרים בחארבין ומאז היא מוחזקת שם.

במהלך חקירתה, ג'אנג שו-מין ממשרד ביטחון הציבור איים לקרוע לשניים את הפריטים שהחרימו מביתה, כדי להכפיל את כמות ה"ראיות" נגדה.

ואכן הוא עשה כך וקרע לשניים את לוחות השנה כדי שייראה שיש לו יותר ראיות למשפט. גם בספרי פאלון גונג השתמשו כראיות, על אף שהאיסור על הוצאה לאור של ספרי פאלון גונג בוטל ב-2011.

כמו כן בשנת 2000 כשגב' ג'או נעצרה למשך 5 חודשים, הונפק מסמך המצהיר שהיא נשלחה למחנה עבודה, אף על-פי שזה לא קרה וגם לא יידעו אותה על קיומו של המסמך. ג'אנג השתמש במסמך במהלך המשפט לכסות על הארכת המעצר של גב' ג'או בטענה שנשלחה בעבר למחנה עבודה.

התועלת מתרגול פאלון גונג

גב' ג'או ואחיה לין עברו את מהפכת התרבות הגדולה. גב' ג'או עברה גירושים והיה עליה לגדל את שני ילדיה בעצמה.

אחרי שהחלה לתרגל פאלון גונג בשנות ה-1990 היא הפכה אופטימית ומתחשבת באחרים. היא עשתה את כל מטלות הבית וטיפלה בשני הילדים של בתה.