(Minghui.org)

על שתי נשים מהעיר לין-ג'ואו הוטלו תקופות מאסר בשל סירובן לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' לי ג'יה-צ'ינג וגב' לי הואן-סו נעצרו ב-28 במארס 2017 ונשלחו למרכז המעצרים בעיר. הן הוחזקו במעצר 17 ימים והועברו לאחר מכן למרכז המעצרים של אן-יאנג.

אחותה של גב' לי, ג'יה-צ'ינג, שכרה עורך דין להגן על זכותה החוקתית לחופש אמונה, היות שאין אף חוק בסין המפליל את הפאלון גונג. עורך הדין ביקר במחלקת המשטרה של לין-גו'או ביוני ובאוגוסט, אבל מפקד המשטרה ושוטרים נוספים שהיו מעורבים במקרה סירבו כולם להיפגש עמו.

לאחר מכן הגיש עורך הדין תלונה נגד השוטר יאנג שהשתמש בשם בדוי לחקור את גב' לי ג'יה-צ'ינג במרכז המעצרים של אן-יאנג וניסה לאיים עליה שתפטר את עורך הדין.

שתי המתרגלות הועמדו למשפט ב-4 בספטמבר. הרשויות לא הסכימו אף פעם לקבל את ייפוי הכוח החוקי המזכה את עורך הדין לייצג את גב' לי, והשתמשו באמתלה זאת כדי לא להרשות לו להופיע בבית הדין ולייצג אותה. במקום זאת הופיעו 2 עורכי דין שמונו על ידי בית הדין והם הודו באשמת לקוחותיהם.

על כל אחת מהמתרגלות נגזרו 3 שנים בכלא והן הועברו ב-23 בנובמבר לכלא הנשים בשין-שיאנג. למשפחותיהן לא נמסר דבר על הרשעתן או העברתן לכלא. המשפחות גילו על גזר הדין מאוחר יותר ממקורות פנימיים.