(Minghui.org)

רוב המתרגלים המשתתפים בקבוצת הלימוד שלי הם בשנות השבעים והשמונים לחייהם. במשך זמן רב קראנו פרק אחד בלבד מתוך הרצאה בספר "ג׳ואן פאלון" במפגשי הלימוד שלנו. אחד המטפחים, כבן שמונים, חשב שזאת עבודה קשה. רוב הזמן הוא נהנה מחייו הנוחים והקלים. הוא לא מתרגל בחוץ אם הוא חושב שמזג האוויר קר.

מאמר שקראתי לפני זמן לא רב באתר מינג-הווי עורר בי מחשבות. המחבר תהה, אם יש שני אנשים בעלי איכות מולדת זהה, שאחד מהם קורא מדי חודש פרק מתוך הספר "ג׳ואן פאלון" והאחר קורא פרק מדי שבוע, כמה רחוק יגיע כל אחד מהם כעבור עשר שנים.

ניגשתי במהרה אל המתרגל האחראי על קבוצת הלימוד שלנו. הצעתי לו לקרוא את המאמר ושמעתה נקרא שני פרקים מתוך הספר "ג׳ואן פאלון" בכל מפגש שלנו.

יום אחד בדיוק לפני שהתחלנו ללמוד את הפא, אחד המתרגלים ששמע שאנו עומדים לקרוא באופן שונה מהרגיל התרגז מאוד. הוא קפץ והצביע עלי כשהוא צורח: ״אני לעולם לא אסכים לכך, מי הרשה לך לשנות מה שתמיד נהוג לעשות כאן? אתה דוחף אותי מחוץ לקבוצה. אני בחוץ!״

המתרגלים האחרים לא הצליחו להרגיע אותו לפני שעזב. הכל התרחש מהר מאוד. שאלתי את המתרגל האחראי מה קרה והוא אמר לי שלא הייתה לו הזדמנות לשוחח עם אותו מטפח על השינוי.

אם הוא דיבר אמת, כיצד יכול היה אותו מטפח לדעת שאני הוא זה שהציע את השינוי? לא הצלחתי להבין מה קרה והרגשתי נורא. הייתי גם נבוך לפני כולם וניסיתי להישאר רגוע.

באותו הרגע נזכרתי בדברי המאסטר:

"מובן שלא יודיעו לך על קשיים או על קונפליקט מראש. איך אתה יכול לטפח ולתרגל אם יגידו לך כל דבר? זה יהיה חסר תועלת. הם בדרך כלל קורים באופן פתאומי ורק כך הם יכולים לבחון את השין-שינג של האדם, ולגרום לשין-שינג שלו להשתפר באמת. רק אז אפשר לראות אם אדם יכול באמת לשלוט בשין-שינג שלו. לכן, כשמתעורר קונפליקט הוא לא קורה באופן מקרי." ("ג'ואן פאלון")

ידעתי שזהו מבחן ושעליי לעבור אותו. הייתי נחוש לפעול היטב.

נשארתי. למדתי את הפא בשלווה והודיתי בלבי לאותו מתרגל. הבנתי שהמורה אירגן לאותו מטפח ולאחרים לשפר לי את השין-שינג.

המאסטר אמר:

"הבודהא ההוא לא יתערב כמובן עבור אותו אדם, כי אותה מצוקה מתוכננת על ידי אותו הבודהא, והמטרה היא לשפר את השין-שינג שלך ולאפשר לך להשתפר באמצעות קונפליקט." (ג'ואן פאלון)

לא יכולתי לתת להזדמנות פז שכזאת, העוזרת להשתפר, לחמוק ממני. אמרתי למתרגל האחראי: ״כשזה נוגע לאינטרסים אישיים ולקונפליקטים, על המטפח לאזור אומץ ולקחת צעד אחורה. זאת אינה חולשה אלא ביטוי של סובלנות גדולה. המאסטר אומר בספר "ג׳ואן פאלון" שהאן שין זכה לכבוד הודות ליכולת שלו לשאת ולסבול״.

"האן שין היה אדם רגיל ככלות הכול. אנחנו מטפחים, עלינו להיות טובים בהרבה ממנו." (“ג'ואן פאלון”)

מלבד זאת, האיכות של לימוד הפא אינה נמדדת במספר הפעמים שאנחנו קוראים את הספר, אלא נמדדת בכמה אנחנו מרוכזים בעת הקריאה.

המתרגל האחראי שמח לשמוע זאת והסכסוך יושב.

כמתרגלים בתקופת סיום תיקון הפא, עלינו לנצל כל הזדמנות כדי לשפר את עצמנו. הסכסוכים האלה הם אמצעי שלא יסולא בפז, שהמאסטר נותן לנו כדי לטפח. עלינו לזכור את דברי המורה ולעשות שימוש בכל הזדמנות שניתנת לנו לשפר את השין-שינג.