(Minghui.org)

ב-18 ביולי 2018 בלילה עצרו שוטרים ממחלקת ביטחון הפנים בעיר שו-לאן 12 מתרגלי פאלון גונג ובת משפחה אחת בפשיטה שערכו על בתי מתרגלים.

כ-4 שוטרים פרצו לכל בית של מתרגל בזמן שרבים מהם כבר ישנו. מתרגלת אחת נלקחה מביתה בבגדים תחתונים.

באותו לילה ולמחרת היום הטרידו שוטרים כמה מתרגלים נוספים.

9 מתרגלים נעצרו בעיירה פא-טה

מר שו הונג-יו- 6 שוטרים פרצו לביתו, כפתו את ידיו ולקחו אותו משם. בביתו נערכו חיפוש וביזה ושוטרים החרימו את המחשב שלו, הטלפון הנייד וחפצים נוספים. הבית היה הפוך בצאתם, והדלת פתוחה לרווחה. המתרגל הועבר למרכז המעצרים נאן-שאן בעיר שו-לאן.

מר וואנג ג'י-גאנג- כמה שוטרים פרצו לביתו וערכו בו חיפוש. כשניסה לעצור אותם מלקחת את ספרי הפאלון גונג שלו, השוטרים הכו אותו. מר וואנג ביחד עם אשתו מיי יאן-לי (שאינה מתרגלת פאלון גונג) נעצרו. האישה שוחררה רק למחרת היום.

גב' לי פנג-ג'ואן- השוטרים פרצו לביתה בזמן שהמשפחה ישנה. גב' לי הייתה בבגדים תחתונים כשעצרו אותה. השוטרים לא הרשו לה להתלבש, אבל הרשו לה לקחת איתה זוג מכנסיים כשלקחו אותה מביתה. גב' לי מוחזקת במרכז המעצרים בעיר ג'י-לין. השוטרים ערכו חיפוש בביתה אבל לא מצאו הרבה. לאחר מכן אילצו את בעלה לקחת אותם לביתו של הבן שלהם, וגם שם ערכו חיפוש.

השוטרים פרצו גם לביתם של שלושת המתרגלות: לי פנג-לינג, ג'נג הנג-ייין, צאו גואו-צ'ין והמתרגל סון ג'ונג-ווי. הם עצרו אותם וערכו חיפוש וביזה בבתיהם כשהם מחרימים מחשבים, טלפונים ניידים וספרי פאלון גונג. גב' צאי שוחררה כעבור 15 ימי מעצר. גב' ג'נג שוחררה ב-17 באוגוסט. גב' לי ומר סון נלקחו למרכז המעצרים בעיר ג'י-לין.

גב' גואן שו-צ'ין- השוטרים פרצו לביתה מאוחר בלילה ועצרו אותה. הם ערכו חיפוש בבית והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלה וחפצים אישיים. היא הוחזקה במשך 15 יום במרכז המעצרים של ג'י-לין ושוחררה ב-3 באוגוסט.

מר לי בינג-קו- בשנות ה-70 לחייו, נעצר בפריצת השוטרים לביתו. הם גם ערכו חיפוש בבית. בתו , הסובלת ממחלה כרונית, נבהלה מאוד, אשתו הייתה מפוחדת. היא בכתה וצעקה בקול רם כל כך שהשכנים התעוררו. מר לי שוחרר למחרת היום עקב לחץ דם גבוה. בתו ואשתו סבלו מטראומה. ב-6 באוגוסט השוטרים חזרו שוב כדי להציק להם ולהטרידם.

השוטרים ניסו לעצור גם את מר ג'ין ווי-שן ואת גב' ג'או יאן-הואה, אבל לא מצאו אותם בביתם.

3 מתרגלים נעצרו בעיירה באי-צ'י

גב' יאנג צ'אנג-ג'יה- השוטרים פרצו לביתה, הכו אותה כשניסתה לעצור בעדם מלהחרים את ספרי פאלון גונג והטלפון הנייד שלה ועצרו אותה. הם שמו אותה במעצר בתחנת משטרת העיירה ליאן-הואה, שם קשרו אותה לכיסא ברזל במשך כל הלילה. רגליה התנפחו וזרועותיה נחבלו. בסופו של דבר היא איבדה את הכרתה ונלקחה לטיפול חירום בבית חולים. לאחר מכן העבירו אותה למרכז המעצרים בעיר ג'י-לין ושחררו אותה רק ב-3 באוגוסט.

גב' ג'ואו רווי-רונג- השוטרים פרצו לביתה ועצרו אותה. היא נלקחה למרכז המעצרים בג'י-לין ושוחררה למחרת עקב מצב בריאותה הגרוע.

מר וואנג דה-לונג- כשהשוטרים ניסו לעצור אותו בביתו, אשתו הסובלת מאי ספיקת כליות, הייתה כל כך מפוחדת שהחלה לצעוק והשוטרים נאלצו לוותר על המעצר.

גב' צ'ו שיו-מין- ב-19 ביולי בהיותה בדרכה לעבודה בבוקר, עצרו אותה שוטרים והחרימו ממנה את הטלפון הנייד ואת מפתח דלת ביתה. הם הגיעו לבית והחרימו את המחשב ואת ספרי הפאלון גונג שלה. גב' צ'ו הועברה למרכז המעצרים בעיר ג'י-לין.

4 מתרגלים הוטרדו ואוימו בעיר שו-לאן

גב' ניו יו-מין- שני שוטרים בבגדים אזרחיים הגיעו לביתה ב-18 ביולי בסביבות השעה 23:00. הם דרשו ממנה לפתוח את דלת דירתה. גב' ניו ובני משפחתה סירבו להיענות לבקשתם והם עזבו אתך הבניין עד למחרת בצהריים.

מר ליו גואו-ווי- בבוקר ה-19 ביולי הגיעו שוטרים לביתו וערכו בו חיפוש. הם לא מצאו דבר שהצדיק מעצר ועזבו את הבית.

גב' יין לי-מיי- ב-19 ביולי אחר הצהריים הגיעו 3 סוכני-חרש לביתה כדי להטריד אותה. היא לא פתחה את דלת ביתה והם עזבו.

מר לי וואן-צ'נג- ב-19 ביולי בערב הגיעו השוטרים לביתו. מר לי סירב לפתוח את הדלת.