(Minghui.org)

לקראת חגיגות אמצע הסתיו, אנשים רבים בסין שולחים ברכות ואיחולים למאסטר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא, לאחל לו חג שמח.

פאלון דאפא הידוע בשמו גם כפאלון גונג, הוא שיטה לגוף ולנפש המתבססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". השיטה נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז יולי 1999.

מאחר שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג, מתרגלי השיטה פועלים חזק להעלות את המודעות לגבי הרדיפה ולשתף את הטוּב של השיטה הרוחנית הזאת עם הציבור. אנשים רבים מזדהים עם עקרונות הפאלון גונג ותומכים במתרגלים, אף על-פי שאינם מתרגלים את השיטה בעצמם.

מאחלי הברכות למאסטר כוללים מתרגלים ואנשים שאינם מתרגלים. בגלויותיהם הם הודו למאסטר לי על שהביא בריאות ושמחה לחייהם והביעו את מיטב איחוליהם למאסטר לי לקראת חגיגת אמצע הסתיו.

אחת הכפריות ממחוז ג'ינג-ג'ואו שבפרובינציית הו-נאן שיתפה איך מתרגל פאלון גונג שכנע אותה לא להרעיל את הכבשים של שכנה, הרועים בין יבולי השדה שלה. המתרגל סיפר לה על עקרונות הפאלון גונג והציע לה להתייחס לאנשים אחרים בטוב-לב ולא בנקמנות. היא שמה לב לעצה ונטשה את הרעיון להמית את הכבשים. להפתעתה, ברגע ששינתה את דעתה, הכבשים לא באו יותר להזיק ליבולים שלה. היא גם גילתה שהיא מטפלת טוב יותר באתגרי החיים שלה. היא הודתה למאסטר לי על שהעניק לה חיים מאושרים.

מאחלי ברכות נוספים כתבו על השיפורים בבריאות שלהם: ילדה בת 7 ממחוז מנג-יין שבפרובינציית שאן-דונג הייתה אסירת תודה שהחלימה ממחלת הפה והטלפיים לאחר ששיננה: "פאלון דאפא הוא טוב", "אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב".

אישה מבייג'ינג כתבה שכל משפחתה זכתה לתועלת מהתרגול של אמה בפאלון גונג. היא שמחה במיוחד ששני ילדיה נותרו בריאים מאז הולדתם, מה שהקל מאוד על חייה כאם.

אישה קשישה מהעיר ג'או-יואן בשאן-דונג דיווחה שבעיית הלב של בעלה הייתה כה חמורה שרופאיו ייעצו לה להתחיל להתכונן להלווייתו. אחד מקרובי המשפחה המתרגל את השיטה בא לביקור והאיץ בהם לשנן: "פאלון דאפא הוא טוב" ו"אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב". הם קיבלו את העצה ומצב בעלה השתפר עוד באותו הלילה. למחרת בבוקר הם הלכו לבית חולים אחר  לשמוע חוות דעת נוספת. תוצאות הבדיקה הראו שאין שום דבר חמור ותוך זמן קצר הם נשלחו לביתם. הבעל נזקק רק לתרופות אנטיביוטיות והחלים תוך זמן קצר לאחר מכן.

להלן כרטיסי ברכה עם איחולים שנשלחו למאסטר לי הונג-ג'י מהאזורים הבאים:

Beijing

Shijiazhuang City of Hebei Province

Harbin City and Jiamusi City of Heilongjiang Province

Jiazuo City of Henan Province

Gu'an County and Huanggang City of Hubei Province

Meizhou City of Guangdong Province

Qingyuan County of Liaoning Province

Xi'an City of Shaanxi Province

Mengyin County, Yantai City, Zhucheng City of Shandong Province

Kaijiang County of Sichuan Province


 
להלן קישורים לאוספים נוספים של גלויות ברכה שנשלחו:

September 22, 2018

Lawyers and College Student Alike Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners in Various Professions Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China's Rural Areas Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Countryside Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Young Falun Dafa Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

  ▪ Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Xi'an City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jinan City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shenyang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Zhangjiakou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Langfang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

  ▪ Falun Dafa Practitioners from Dalian City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Daqing City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tangshan City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Dalian City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (12 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

  ▪ Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

 Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Gansu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Henan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

alun Dafa Practitioners from Anhui Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

September 23, 2018

Supporters of Falun Dafa in China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Greetings to Master Li Hongzhi from Government and Military Officials

Falun Dafa Practitioners in China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival

Supporters of Falun Dafa in China Respectfully Wish Master Li a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners in Various Professions Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners in Various Professions Respectfully Wish Revered Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (31 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Education System Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Rural Areas in China Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China's Rural Areas Respectfully Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners Imprisoned in China Send Greetings to Wish Master a Happy Mid-Autumn Festival

Incarcerated Falun Dafa Practitioners Send Special Greetings to Wish Master a Happy Mid-Autumn Festival

Young Falun Dafa Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Young Falun Dafa Practitioners Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qiqihar City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shenyang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Dalian City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qiqihar City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qingdao City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jinzhou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Xi'an City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qinhuangdao City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jinan City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shenyang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Benxi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Dezhou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (31 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Zhangjiakou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Langfang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangzhou City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Dalian City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Daqing City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tangshan City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanghai Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Changchun Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chongqing Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shijiazhuang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Weifang City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Chengdu City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Baoding City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiamusi City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qiqihar City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qingdao City Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Gansu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Henan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Wish Revered Master a Happy Mid-Autumn Festival

Falun Dafa Practitioners from Gansu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Henan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Anhui Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Inner Mongolia Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Yunnan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shandong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Sichuan Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jilin Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (18 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hebei Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jiangsu Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Mid-Autumn Festival (20 Greetings)