(Minghui.org)

"משרד 610" ערך ב-26 ביוני 2018 בעיר צ'אנג-שה שטיפות מוח למתרגלי פאלון גונג. מאז נכנס הו יא-ג'ון למשרת המנהל ב-2011, זוהי השנה השמינית ברציפות שבה מתקיימת שטיפת מוח.

מקורות מוסמכים דיווחו על חמש מתרגלות, בכללן גב' דנג שינג-הווי וגב' יאן האי-יינג, שנלקחו למרכז שטיפת המוח של "משרד 610", ושהעבירו אותן שטיפות מוח. מספר המתרגלים העצורים שם עדיין לא ידוע.

עד ה-17 ביולי 2018 שוחררו משם גב' דנג וכמה מתרגלים נוספים ששמם אינו ידוע. גם לא ידוע אם עוד מתרגלים עצורים עדיין במרכז הזה לשטיפת מוח.

"כלא שחור" במסווה של "מרכז לחינוך משפטי"

המרכז לשטיפת מוח בצ'אנג-שה הידוע לציבור גם בשמו "מרכז צ'אנג-שה לחינוך משפטי" ממוקם בכלא לאו-דאו-הה. כל מתרגלי פאלון גונג העצורים שם מוחזקים בחדרים נפרדים בקומה ה-3 של הבניין ואסור להם לעזוב את חדריהם. לכניסה לקומה ה-3 יש דלת ביטחון הנעולה כל הזמן. לחלונות בכל חדר הותקנו סורגי ביטחון.

הקומה ה-4 בצד הדרומי של כלא לאו-דאו-הה. רוב מתרגלי הפאלון גונג מוחזקים בקומה ה-3 בצד הצפוני

דלת הביטחון של הקומה ה-3

קיר גבוה מחוץ לכלא

רשויות המרכז לשטיפת מוח מונעות ביקורי משפחות או קשר כלשהו עם המתרגלים. שני סוהרים מפקחים אלקטרונית סביב השעון על כל מתרגל. הם מקליטים כל מה שהמתרגלים עושים כל יום ואוסרים עליהם לתרגל את תרגילי הפאלון גונג או לשוחח עם אחרים.

שטיפת מוח היא רצח של הנשמה

המטרה העיקרית של "שיעורי" שטיפת המוח היא לכפות על מתרגלי פאלון גונג לוותר על אמונתם ולפנות כנגד הפאלון גונג.

הסוהרים עם סגל "משרד 610" כופים על המתרגלים לצפות כל יום בסרטי ווידיאו השוטפים את המוח, ובכלל זה סרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג ומייחסים לו תכונות דמוניות, וסרטים המקדמים שיטות ציג'ונג אחרות ובודהיזם.

נוסף לכך, מומחים לשטיפת מוח מקיימים שיעורים אינדיבידואליים לכל מתרגל ומתרגל בתוך חדריהם, כשהם כופים עליהם לקרוא בספרים המכפישים את הפאלון גונג.

באמצעות שיחות עם כל מתרגל ומתרגל, הם מנתחים את האישיות של כל מתרגל ואת מצבו הנפשי ואז הם בונים לו תכנית יחידנית לשטיפת מוח.

מתרגלים רבים שהיו עצורים שם מספרים שהבידוד המוחלט בחדרים קטנים, כמו גם שטיפת המוח האינטנסיבית והלחץ הנפשי – מחניקים ומדכאים. יש כאלה שהתגלו אצלם אחרי השחרור תסמינים של חוסר יציבות נפשית.

לדברי מתרגלים שהיו עצורים שם השנה, המרכז לשטיפת מוח תכננן אצלם פעמיים או שלוש ביום ביקור של כמה רופאים צעירים כדי למדוד את לחץ הדם שלהם. הרופאים משתנים כל 4 ימים. במשך 20 הימים שהיו עצורים במרכז לשטיפת המוח, הם פגשו 5 רופאים שונים.

בכל פעם ש"משרד 610" עורך מפגש לשטיפת מוח, כל הצוות מקבל פיצוי כספי משמעותי. כמה מהסוהרים המגויסים מקהילות שכנות הם כאלה שהושפעו מהתעמולה של הרשות נגד השיטה. בכל פעם שמתרגל עובר "שינוי" ("טרנספורמציה", או "חינוך מחדש" שבעקבותיו הם חותמים על ויתור על הפאלון גונג והבטחות לא חוקיות אחרות) הצוות מקבל תוספת מענק.