(Minghui.org)

מר ג'ו שינג-הה החל להשתעל שיעול מלווה בקרישי דם ב-23 ביוני 2018 ומת אחר הצהריים. למעשה תקופת מאסרו הרשמית פקעה יום קודם לכן. אך מאז יולי 2016 הוא שוחרר מהכלא עקב סיבות רפואיות והרשויות המשיכו לפקח עליו בביתו.

מר ג'ו הורשע פעם שנייה שלא כדין ב-2014 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. הוא שוחרר בערבות עקב מצב בריאותו. ב-3 בנובמבר 2014 התקשרו ממשרד התביעה המקומי להודיע לו שהם מתכוונים להרשיע אותו בדין.

הוא הוחזר למעצר ב-22 בדצמבר 2014 ומעצרו אושר רשמית רק ב-29 בינואר 2015. ארבעה חודשים לאחר מכן גזרו עליו שלוש וחצי שנות מאסר.

היסטוריה של מעצרים

מר ג'ו גר בעיר ג'יאנג-יין. הוא נעצר לראשונה בנובמבר 1999, חודשיים לאחר תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג.

הוא נעצר בשנית ב-2001 ונשלח לשנה וחצי למחנה עבודה בכפייה. במחנה חשמלו אותו באלות מחשמלות משום שסירב לשיר שירים בשבח המשטר. בזמן שהוא צרח מכאבים הורו הסוהרים לאסירים לשיר חזק יותר כדי שצריחותיו לא יישמעו.

מר ג'ו נעצר שוב באפריל 2004 אחרי שהלשינו עליו ששלח מסרונים האומרים שתרגול בפאלון גונג הוא חוקי. הוא שכר עורך דין אך הרשויות הפעילו על עורך הדין לחצים להפסיק לייצג אותו.

על מר ג'ו נגזרו חמש שנות מאסר והוא נכלא בכלא וו-שי, שם עונה באלימות ובאכזריות. במהלך מאסרו הוא נשלח למרכז לשטיפת מוח למשך חמישה חודשים.

מר ג'ו היה על כוונת הרשויות וב-21 בפברואר 2012 נשלח שוב למרכז לשטיפת מוח למשך ארבעה חודשים.

ביוני 2014 שוב עצרו אותו, והוא שוחרר בערבות אחרי 48 שעות כשנזקק לבדיקות רפואיות. בבדיקות התגלה שיש אצלו ירידה חזקה במספר טסיות הדם, כמו גם טחול מוגדל. חרף כל זאת הוא כאמור הורשע ונגזרו עליו שלוש וחצי שנים. בכלא סו-ג'ואו מר ג'ו עבר בכלא צורות שונות של התעללות שלאחריהן התפתחו אצלו שחמת כבד ומיימת כבד. ביולי 2016 שוחרר מסיבות רפואיות ומשרד המשפטים המקומי לקח על עצמו לפקח עליו בביתו. הלחץ הנפשי ומצב בריאותו המתדרדר גרמו למותו בסופו של דבר.

מצבו הרפואי של מר ג'ו הורע עוד יותר בבוקר ה-23 ביוני 2018. הוא מת באותו יום אחר הצהריים אחרי שיעול מלווה בקרישי דם. הוא היה בן 54 במותו.