(Minghui.org)

על-פי נתונים מספריים חלקיים, יותר מ-130 מתרגלי פאלון גונג היו במעצר במהלך ראש השנה הסינית החדשה של 2019.

בכלא הנשים בליאו-נינג - 71 מתרגלות;

בכלא מס' 1 בשן-יאנג - 6 מתרגלים;

בכלא דונג-לינג בשן-יאנג - 8 מתרגלים;

בכלא שי-הו בבן-שי - 2 מתרגלים;

בכלא דא-ליאן - 3 מתרגלים;

על 6 מתרגלים שעצורים בבתי כלא שונים אין כל מידע נוסף;

במרכז המעצרים של דא-ליאן - 36 מתרגלים;

שמות המתרגלים העצורים מפורטים בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.