(Minghui.org)

גב' גואו שן-שיאנג בת 82 מהעיר ג'או-יואן בשאן-דונג נעצרה בבוקר ה-11 בינואר 2019 בתחנת אוטובוס משום שחילקה חומרי מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בסביבות השעה 10 בבוקר זומנו בני משפחתה לתחנת משטרת מנג-ג'י, שם נאמר להם שהיא מתה. השוטרים טענו שגב' גואו חלתה אחרי שהובאה לתחנת המשטרה ושהיא מתה בבית חולים מקומי חרף ניסיונות החייאה. גופתה הועברה לבית ההלוויות בעיר ג'או-יואן ללא הסכמת המשפחה.

במשך השנים האחרונות גב' ג'ואו הייתה במצב בריאות מצוין ולא נראו אצלה תסמינים כלשהם באותו בוקר בו יצאה את ביתה. בני המשפחה חושדים שמותה נגרם מהתעללות תחת מעצר המשטרה, מפני ששגרת המעצר של מתרגלי פאלון גונג כוללת עינויים.

בתחילה סירבו השוטרים לאפשר לבני המשפחה לראות את גופתה, אבל מאוחר יותר התרככו לנוכח דרישות ממושכות מצידם.

בדרכם לבית ההלוויות השוטרים המשיכו שוב ושוב לתחקר את המשפחה מהיכן גב' ג'ואו השיגה את החומרים לגבי הפאלון גונג ומיהם האנשים איתם הייתה בקשר. כמו כן לחצו השוטרים על המשפחה לחתום על רישומי החקירה ואיימו עליהם שלא יפרסמו את דבר מותה.

גופתה נותרה בבית ההלוויות כשבני משפחתה מחפשים צדק עבורה. מאז מותה של גב' ג'ואו המשפחה נמצאת במעקב צמוד ומצולם.

טרם מעצרה האחרון שהוביל למותה, גב' ג'ואו נעצרה ב-10 ביוני, ב-16 בדצמבר 2016 ובספטמבר 2018 משום ששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג.

עקב גילה המתקדם היא שוחררה בכל שלושת הפעמים. השוטרים הגיעו לביתה ב-21 בדצמבר 2016 , חמישה ימים לאחר מעצרה השני, ערכו בו חיפוש והחרימו ספרי פאלון גונג ופריטים הקשורים לשיטה.