(Minghui.org)

מאז תחילת נובמבר 2018 עצרו שוטרים בעיר יו-שו שבדא-ליאן 27 מתרגלי פאלון גונג, כדי לצבור נקודות בונוס בגיליון הביצועים שלהם לסוף השנה.

לדברי מקורות פנים, כל מעצר של מתרגל פאלון גונג שווה ערך ל- 5 מעצרים פליליים ומזכה את השוטר ב-10 נקודות נוספות.

פאלון גונג הידוע בשמו גם כפאלון דאפא הוא שיטה רוחנית לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. שוטרים רבים משתתפים בצורה פעילה ברדיפה כדי לזכות בגמולים כספיים או בקידום הקריירה הפוליטית שלהם.

גם כאשר למתרגלים שעל כוונת המשטרה היה מצב רפואי המונע ממרכז המעצרים לקבלם, השוטרים עדיין לקחו אותם לשם כדי לסיים את עבודת הניירת שלהם במרכז, משום שאם המתרגלים שוחררו בתחנת המשטרה, נקודות הבונוס לא נחשבו לצבירה.

אצל רוב המתרגלים שהיו על כוונת המשטרה נערכו חיפושים בבית והוחרמו מהם ספרי פאלון גונג וחומרים נוספים.

7 מתרגלים שוחררו ביום מעצרם. 13 שוחררו אחרי מספר ימים במעצר. 3 עדיין במעצר מצב תיק החקירה של 4 לא ברור. תיק החקירה של מתרגלת אחת נמסר על ידי המשטרה למשרד התביעה כדי שיגישו נגדה כתב אישום.


מצב 27 מתרגלי פאלון גונג שנעצרו מאז נובמבר 2018 בעיר יו-שו, בפרובינציית דא-ליאן